Det är till din kommun du vänder dig för att söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är avsett för en enskilda personer med alla typer av funktionsnedsättning så som nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi, psoriasis eller psykisk utvecklingsstörning. Det gäller åtgärder som är nödvändiga för att klara det dagliga livet i hemmet, det kan till exempel vara att ta bort trösklar, bygga bort badkar eller ordna ramp vid entrén. Du kan få bidraget för såväl egen bostad som för hyres- eller bostadsrätt. Men för att få göra åtgärder krävs fastighetsägarens medgivande och som hyresgäst måste du i regel ha kontraktet tecknat direkt med husägaren.

 

Vem kan söka bidrag till bostadsanpassning?

  • Du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning.
  • Du som är förälder med delad vårdnad om barn med funktionsnedsättning.
  • Du som i ditt hem långvarigt och regelbundet svarar för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning.

 

Länkar:

Boverket - www.boverket.se
De handikappades riksförbund - www.dhr.se
Pensionärernas riksorganisation - www.pro.se
Lagen om bostadsanpassningsbidrag - www.notisum.se

Samhällsbyggnads-
kontoret

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Lillan Callmyr
Skicka e-post
0278-25198

Kjell Petersson
Skicka e-post
0278-25508