Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Det är till din kommun du vänder dig för att söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är avsett för enskild person med alla typer av funktionsnedsättning så som nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi, psoriasis eller psykisk utvecklingsstörning. Det gäller åtgärder som är nödvändiga för att klara det dagliga livet i hemmet. Det kan till exempel vara att ta bort trösklar, ordna duschplats eller ordna ramp vid entrén. Du kan få bidrag för såväl i egen bostad som i hyres- eller bostadsrätt. För att få göra åtgärder krävs medgivande från fastighetsägare/kontraktsinnehavare.  

 

Vem kan söka bidrag till bostadsanpassning?

  • Du som har en funktionsnedsättning.
  • Du som är förälder till barn med funktionsnedsättning.

 

Länkar:

Boverket - www.boverket.se
De handikappades riksförbund - www.dhr.se
Pensionärernas riksorganisation - www.pro.se
Lagen om bostadsanpassningsbidrag - www.notisum.se

Dela på Facebook

Samhällsbyggnads-
kontoret

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Lillan Callmyr
Skicka e-post
0278-25198

Kjell Petersson
Skicka e-post
0278-25508

Här hittar du blanketter och e-tjänster