Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.


Skogsfinsk bibliografi >
Referenser till böcker och artiklar om den skogsfinska befolkningen i Sverige och de norska gränstrakterna. 

Kartsök och ortnamn >
Tjänsten Kartsök och ortnamn ger dig möjlighet att botanisera bland ortnamn, kartor och flygbilder.

Lagrummet >
Lagrummet är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.

SwePub >
är en särskild del av Libris som innehåller vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten (artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.).

DIVA > 
DIVA är en öppen gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för svenska vetenskapligt granskade forskningspublikationer samt studentuppsatser producerade vid 37 lärosäten och forskningsinstitutioner. Den innehåller referenser samt i vissa fall artiklar och avhandlingar i fulltext.

ERIC >
är en amerikansk databas som innehåller referenser till internationell forskning i huvudsak amerikansk.

 

Dela på Facebook

Bollnäs bibliotek

Postadress:
Odengatan 17 B
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Odengatan 17 B
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
0278 - 251 31