Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Bollnäs kommun äger och driver en digital dubbelsidig skylt vid Gärdet utmed riksväg 83 samt riksväg 50.

Syfte
Syftet med den digitala skylten är att marknadsföra och stärka varumärket Bollnäs som kommun och som plats. På skylten publiceras därför i huvudsak varumärkesstärkande budskap och bildspråk. Den digitala skylten är ett redskap i det långsiktiga arbetet med att skapa och förmedla en positiv bild av kommunen och är en del av Bollnäs kommuns övriga kommunikationsarbete.

Budskap - vad syns på skylten?
Innehållet på skyltarna ska stärka varumärket Bollnäs som plats och som kommun. Det kan även vara samhällsinformation och krisinformation.

Exempel på innehåll:
• Varumärkesstärkande bilder och budskap
• Kommande eller pågående evenemang
• Gratulationer och högtidshälsningar
• Samhällsinformation
• Krisinformation

Information om evenemang hämtas från evenemangskalendern på bollnas.se/upplev. Kommunikationsenheten förbehåller sig rätten att prioritera vilka evenemang som visas på skyltarna.

Det går inte att köpa exponeringsplats på de digitala skyltarna.

Vill du att ditt evenemang ska synas på skylten?
Kommunikationsenheten tar inte emot tips på innehåll till de digitala skyltarna. Vi tar däremot gärna emot tips på vad som händer i vår kommun. Kommunikationsenheten hämtar utvalda evenemang från evenemangskalendern på www.bollnas.se/upplev. Om du vill synas på den digitala genomfartsskylten behöver du därmed lägga till ditt evenemang i kalendern!

Om ditt evenemang väljs ut kan du komma att bli kontaktad för kompletterande uppgifter, exempelvis för godkännande enligt GDPR om det finns personer i bild som går att identifiera.

Bollnäs kommun och kommunikationsenheten förbehåller sig rätten att välja de kanaler som anses lämpliga för avsett evenemang samt att neka evenemang publicitet. Vid reklam och marknadsföring från företag hänvisar vi till de infartsskyltar som drivs av Bollnäsdraget.

Vem sköter skylten?
Bollnäs kommuns kommunikationsenhet ansvarar för layout, innehåll, prioritering, frekvens samt exponeringstid för aktuellt material.