Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Kursplan för drama

Drama och teater handlar om att skapa berättelser som sedan spelas upp för en publik. Genom övningar stärker vi självkänslan hos individen och skapar en trygghet i gruppen, ensemblen. Teater kan spelas på många sätt, vår förhoppning är att våra elever ska utveckla flera olika möjligheter i sitt gestaltande.

Mål
· Att i en trygg och tillåtande grupp utveckla skådespeleriet.
· Få pröva på olika sorters teatertekniker.
· Kunskap om röst, kropp och uttryck.
· Kunskap om teaterscenens tekniska förutsättningar.
· Skapa möjligheter till fortsatt utveckling inom området.
· Ge alla en scenisk upplevelse.

Innehåll
· Drama- och teaterövningar.
· Rytmträning, röst och rörelse.
· Improvisationsövningar.
· Textarbete, tolka och gestalta text.
· Egen föreställning i någon form.
· Möjlighet till teaterbesök.

Genomförande
Undervisningen i teater/drama sker i grupp under ledning av Hanna Wiklund, som också arbetar på Torsbergsgymnasiets Estetprogram som teaterlärare och regissör. Grupperna är indelade efter ålder, en äldre (tisdagar) och en yngre (torsdagar) grupp.

 

Dela på Facebook