vägarbete2

Gatuenheten sköter driften och underhållet av kommunens gator och vägar. Det krävs en rad olika åtgärder för att hålla ett bra skick på våra gator och dess sidoområden och Gatuenhetens egen personal arbetar kontinuerligt med detta.

Vad består arbetet av?

En gata slits, det kan uppstå hål i gatan och kantstenar kan gå sönder. Gatuenheten sköter även all skyltning på kommunala vägar och gång- och cykelvägar. För att förlänga livstiden på en gata och även på grund av trafiksäkerheten, så dikar vi även för att få bort vattnet från gatan.

Gatuenheten tar ibland hjälp av externa entreprenörer vid till exempel beläggningsarbeten.

Anpassa ditt körsätt efter rådande förhållanden

Som trafikant är du alltid skyldig att anpassa ditt körsätt efter rådande förhållanden. När vi på Gatuenheten fått kännedom om en skada i gatan eller på vägen, eller någon annan trafikfarlig brist så är vi skyldiga att så snart som möjligt åtgärda saken. Vi varnar alltid trafikanter med att sätta ut varningsskyltar.

Kör du som trafikant på en väg i dåligt skick eller förbi ett vägarbete så ska du vara extra uppmärksam samt hålla en låg fart för att undvika både personskador och skador på ditt fordon.

Har du lagt märke till någon skada?

Har du lagt märke till någon skada i vägen? Eller har du några frågor kring drift och underhåll? Då är du välkommen att kontakta Gatuenheten via https://minasidor.bollnas.se/