Det drogförebyggande arbetet i Bollnäs utgår från kommunfullmäktiges mål ”trygga och engagerade invånare med en god folkhälsa” där man uttrycker att: ”Invånarna ska ges förutsättningar till en god hälsa med jämlika och jämställda livsvillkor, meningsfulla aktiviteter, god service vid kontakt med kommunala verksamheter samt uppleva förtroende för varandra och kommunen. Ge förutsättningar för alla invånare att delta och påverka. Samverka för ett samhälle utan droger och missbruk.”

Bollnäs kommun arbetar på olika sätt för att förebygga att minderåriga dricker alkohol, börjar röka eller provar narkotika. Dessutom pågår verksamheter för att hjälpa dem som hamnat i ett missbruk att ta sig ur det.

Trender
Enligt de drogvaneundersökningar som genomförs är trenden genomgående att ungdomar i Bollnäs kommun röker mindre och dricker mindre alkohol. Narkotikaanvändningen ligger konstant på en låg nivå, men mängden narkotika (inkluderande marijuana, hasch) och narkotikaklassade läkemedel som florerar i samhället ökar. Det är framför allt ungdomar som röker och dricker alkohol som erbjuds andra droger.

Folkhälsorådet och Styrgrupp för folkhälsa och trygghet
Folkhälsorådet
är politiskt ansvarig för det drogförebyggande arbetet i kommunen. Det drogförebyggande arbetet behöver vara långsiktigt och bygga på aktiv samverkan mellan olika aktörer.

I Bollnäs kommun är det drogförebyggande arbetet organiserat i Styrgrupp för folkhälsa och trygghet som består av ledande tjänstemän från bland annat kommunens förvaltningar, Aleris, Hälsinglands Utbildningsförbund, större friskolor, Region Gävleborg, Bollnäs Bostäder och polisen.

CAN drogvaneundersökning
I Gävleborg har Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomfört drogvaneundersökning bland elever i årskurs 9 och årskurs 2 gymnasiet sedan 1998. Undersökningen genomförs i länet var tredje år. Den senaste undersökningen som gjordes var för årskurs 2 på gymnasiet och gjordes under 2019. Här kan du läsa mer om resultaten:
Tidsserie årskurs 2 gymnasiet 

Vad kan föräldrar och vuxna göra?
Föräldrar och vuxna har, genom sin roll som gränssättare och förebilder, stora möjligheter att påverka sina barns alkoholdebut och reducera risken för framtida drogmissbruk. Om du som förälder vill ha mer information om ungdomar och alkohol så kan du läsa här: Länk till www.tänkom.nu

Några länkar för dig som är orolig eller behöver stöd:
Hjälp till barn och unga
Beroendecentrum

Andra länkar
Det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Gävleborgs län
Ansvarsfull alkoholservering

Anna-Maria Säll
Folkhälsostrateg

Skicka e-post
0278-256 33