Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Vi har inte något system för e-handel i dagsläget. Arbete pågår med att implementera ett e-handelssystem.