Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstödet är ett tillfälligt stöd till dess att du kan försörja dig själv genom egen inkomst och genom samhällets övriga biståndssystem. Tillgångar som  sparade pengar på bank och  fonder måste användas innan du har rätt till försörjningsstöd. Alla tillgångar såsom till  exempel bil och fastighet påverkar din rätt till bistånd.

Försörjningsstödet består av en riksnorm som fastställs av regeringen och ska täcka dina kostnader för:

  • mat
  • kläder, skor
  • lek och fritid
  • hygien
  • barn och ungdomsförsäkring
  • förbrukningsvaror, dagstidning och telefon

Du kan även få ersättning för skäliga kostnader för boende, el, hemförsäkring, läkarvård, glasögon, tandvård med mera. Din ansökan bedöms individuellt utifrån dina behov. Är du gift eller sambo ska ni ansöka tillsammans och vi kommer att räkna med hela hushållets inkomster.

Vad krävs för att få försörjningsstöd
Du måste själv aktivt arbeta för att bli självförsörjande för att ha rätt till försörjningsstöd. Är du arbetslös behöver du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och söka arbete dagligen. Kan du inte arbeta av hälsoskäl behöver du vara sjukskriven och ha ett aktuellt läkarintyg. Du har ett ansvar att planera för din ekonomiska situation vilket innebär att om någon av dina ersättningar som till exempel bostadsbidrag eller föräldrapenning upphör behöver du i god tid ansöka på nytt. Försörjningsstödet ersätter inte förlorad inkomst.

För dig som får försörjningsstöd kommer en planering upprättas tillsammans med en  socialsekreterare för vad just du behöver göra för att ha rätt till försörjningsstöd och komma ut i egen försörjning så fort som möjligt.

 

Ekonomisk hjälp vid begravning
Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till begravningen kan du ansöka om hjälp hos socialtjänsten.

Läs mer här: Begravningshjälp

 

Socialstyrelsen informerar
På Socialstyrelsens hemsida kan du få mer information om försörjningsstöd (socialbidrag). Klicka på länken för mer information om försörjningsstöd (socialbidrag). På Socialstyrelsens hemsida kan du göra en provberäkning för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd .Klicka  på länken för att komma till Provberäkning. Du hittar även vanligt förekommande frågor och svar om försörjningsstöd på Socialstyrelsens hemsida. 

Se socialtjänstens film om hur du ska göra  för att söka ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd