Erasmus + Kompetensutvecklingsprojekt för personal inom AME

Projektet ”Yrkesutbildning Europa” beviljades av Universitets- och Högskolerådet den 4 maj 2018. Det beviljade beloppet är 33 456 €. Pengarna ska användas för att ge personal inom AME möjlighet att ”jobbskugga” en kollega hos någon av de partner som vi har kontakt med i projektet. Att jobbskugga innebär att delta i arbetet under en vanlig arbetsvecka, att ta del av den utrikiske kollegans uppgifter, att se och att jämföra sina respektive verksamheter med värdorganisationens. Resultatet ska leda till inspiration som bidrar till utveckling av den egna verksamheten samt möjlighet till personlig utveckling för deltagaren. 20 personer kommer att få möjlighet att delta i programmet under de närmaste två åren.

Under hösten har totalt sex personal från AME gjort studiebesök inom Erasmus + programmet. Två personer från AME har besökt Wales Council For Voluntary Action i Cardiff, Wales. Fokus låg på att jobbskugga kollegor som arbetar med den tredje sektorn och Arbetsintegrerade Sociala Företag. Två personer har besökt Landkreis Börde i den tyska delstaten Sachsen- Anhalt och ytterligare två har jobbskuggat kollegor på Heziketa Teknikoko Elkartea, i Baskien, Spanien.

Inom ramen för Erasmus + har AME och Bollnäs kommun även tagit emot tre kommunala tjänstemän och fyra lärlingar från den tyska delstaten Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde. De var i Bollnäs en , respektive två veckor och fick en djupare inblick i hur kommunen arbetar med frågor som arbetsmarknad, integration, näringsliv- och utveckling samt personal- och rekrytering.

Projektsamordnare ansvarar för insatsen.

Projektperiod: 2018-09-03 - 2020-09-02.

logosbeneficaireserasmusleft sv

Projektsamordnare
Emma Göllas

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
073-065 54 77

Projektsamordnare
Peter Wåglund

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
076-811 94 19