Faderskap
Om en ogift kvinna föder ett barn ska faderskap /föräldraskap fastställas av kommunen där modern är folkbokförd vid barnets födelse.
Det är viktigt att fastställa faderskapet/föräldraskapet för ett nyfött barn. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning, arv och ursprung.
Mamman har automatiskt ensam vårdnad om barnet vid födseln. Är ni föräldrar överens om att ni ska ha gemensam vårdnad kan ni anmäla det i samband med att ni gör bekräftelsen.

Födelseanmälan
När ett barn föds skickar barnmorskan en födelseanmälan till Skatteverket för att barnet ska bli folkbokfört. Om barnet föds hemma ska mamman göra en födelseanmälan till Skatteverket inom en månad.

 

Boka tid för besök hos Familjerättsenheten:

När barnet är fött
Skatteverket meddelar Familjerättsenheten om de barn som föds utan att modern är gift.
När Familjerättsenheten får meddelandet skickas ett brev till barnets mamma. I brevet ombeds mamman boka tid för besök på familjerättsenheten för att fastställa faderskapet, föräldraskapet. Föräldrarna ska kunna legitimera sig vid besöket

Innan barnet är fött
Föräldrar kan boka tid för ett besök hos Familjerättsenheten innan barnet är fött.
Då kan de snabbare bli registrerade för gemensam vårdnad. 
Faderskapet, föräldraskapet, fastställs dock inte förrän Familjerättsenheten fått in meddelandet från Skatteverket att barnet är fött.

 

Faderskapsbekräftelse, fastställa föräldraskapet

Inga tveksamheter om barnets föräldrar
Om det inte finns några tveksamheter om vem som är pappa till barnet skrivs ett enkelt protokoll och faderskapet fastställs genom att föräldrarna skriver under en faderskapsbekräftelse.

Om en kvinna i samkönat par får barn
Om en kvinna i ett samkönat par får barn genom assisterad befruktning kan hennes maka, registrerade partner eller sambo bli förälder i lagens mening om man uppfyller kraven:
att mammans maka, partner eller sambo har samtyckt till behandlingen
att behandlingen har skett enligt lagen om genetisk integritet
att det är troligt att barnet kom till vid det tillfället.
Familjerättsenhetens uppgift blir då att utreda och fastställa föräldraskapet.

En mer omfattande faderskapsutredning
Om det är oklart om vem som är far till barnet eller om ni inte bor ihop på samma adress så gör vi en mer omfattande faderskapsutredning.

 

För mer information och kontakt:

Om ni är ett sambopar (kvinna/man) är ni välkommen att ringa handläggare:
Lili Premler, telefon: 0278-253 02 
E-post:lili.premler@bollnas.se

 

Ni ska ringa socialsekreterare Anna Davie och boka en tid vid följande levnadssituation;

  • Ni behöver tolk.
  • Ni behöver göra DNA prov för att fastställa faderskapet.
  • Du och din partner är särbo.
  • Du och din partner/äkta maka är samkönade.

Anna Davie, telefon: 0278-253 06 (måndag, tisdag, torsdag och fredag 8.45-9.30)


Postadress: Individ- och familjeomsorgen, Familjerättsenheten, 821 80 Bollnäs
Besöksadress: Realskolegatan 5