bollnas familjecentrum

Bollnäs Familjecentrum är en samverkan mellan Landstinget Gävleborg, Aleris hälsocentral Bollnäs, Baldersnäs Din hälsocentral och Bollnäs kommun. Verksamheten riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn i åldrarna 0-12 år i Bollnäs. Familjecentrum erbjuder en mötesplats med samlat och lättillgängligt stöd för att medverka till att barn i Bollnäs kommun får goda uppväxtvillkor och god hälsa.


Bollnäs familjecentrum
Läroverksgatan 47
821 33 Bollnäs