Familjerådgivning Bollnäs och Ovanåkers kommuner
Familjerådgivningen vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Vår främsta uppgift är att bedriva samtal med vuxna.

Tidsbokning och besöksadress
För att komma till familjerådgivningen behöver du boka tid.
Familjerådgivningen för Bollnäs och Ovanåkers kommuner nås på telefon 0278-255 00.
Om vi inte svarar så lämna ett meddelande i vår röstbrevlåda så ringer vi upp dig.

Besöksadress är Collinigatan 2 i Bollnäs. Lokalen finns på 3 trappor i Krokanenhuset, Det finns hiss. Besöksadressen gäller för boende både i Bollnäs och i Ovanåkers kommuner.

Familjerådgivare är Malén Sörfelth. Malén är socionom och har påbyggnadsutbildning i systemisk familjeterapi, steg 1.

 

Samtalslängd och kostnad
Varje samtal varar ca 1-1 ½ timme och antal samtal varierar. Kostnaden är 100:- per tillfälle. Du har rätt till tolk vid behov

Samtalen kan handla om:

 • Vi kan inte prata med varandra
 • Vi bråkar jämt
 • Vart tog känslorna vägen?
 • Vi ska skiljas/separera
 • Vi har skilt oss/separerat och har svårt att samarbeta.
 • Vi är en familj med ”dina, mina våra barn” som fått problem

 

Familjerådgivningens mål är att nå människor i ett tidigt skede och att underlätta för parens fysiska och psykiska hälsa samt barns livsmiljö och uppväxtvillkor.

Familjerådgivningen kan vara ett stöd för er att:

 • lyssna på och prata med varandra på ett bättre sätt
 • bättre förstå och acceptera sig själv och andra
 • finna möjligheter att hantera problem och konflikter
 • hitta vägar till förändring
 • stöd till barn utifrån föräldrarnas relationskris/familjesamtal

 

Tystnadsplikt, dokumentation och anonymitet
All kontakt med familjerådgivningen är frivillig. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Tystnadsplikten bryts om vi får veta att barn utsätts för fysisk/psykisk misshandel eller sexuella övergrepp. Vi är då skyldiga att anmäla det till socialtjänsten.
Ni har möjlighet att vara anonyma.