Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Anläggningar med farlig verksamhet - Seveso
Vid vissa kemikalieanläggningar kan verksamheten vara så farlig att en olycka orsakar allvarliga skador på människor eller miljö. 

Sevesolagstiftningen, Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, riktar sig till verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier vid ett tillfälle.

Länk till sida Räddningstjänsten/KFSH om farlig verksamhet och Sevesoanläggningar

Kontakt
Michael Lindberg
Avdelningschef
Kommunalförbundet södra Hälsingland
Tfn 0278-540 014
Vx 0278-540 000
michael.lindberg@kfsh.se