Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Utvecklingsplan för framtidens fiske- och vattenvård februari 2017 till 30 juni 2019

Utvecklingsplanen för framtidens fiske- och vattenvård är ett ”gränslöst” samarbetsprojekt mellan Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal, d.v.s. de kommuner i Hälsingland som finns inom Ljusnan och Voxnans avrinningsområde (ARO) samt Länsstyrelsen i Gävleborg.

Projektets syfte är att kommunerna tillsamman ska lyfta åtgärdsbehovet kring dessa huvudvattendrag med dess biflöden. Kommunerna kommer att göra genom inventering av prioriterade vattendrag. En inventering som sedan ska sammanställas i ett gemensamt dokument som brukar utgöra kommunernas fiskeplan. Denna kommungemensamma åtgärdsplan ska ses som en vatten- och fiskevårdsåtgärdsplan vilken i sin tur ska ligga som en kompletterande plan till kommunernas övriga styrdokument så som lokala miljömål, lokala naturvårdsplaner, näringslivsplaner, översiktsplaner och fördjupade planer för kommunernas tätorter.

Projektet bygger på ett nära samarbete mellan olika intresseorganisationer och myndigheter inom området samt bolag som nyttjar naturresursen vatten inom Ljusnan och Voxnans avrinningsområde (ARO). De åtgärder som sedan presenteras i en dokumentation ska sedan ligga till grund för de olika åtgärder som ska genomföras i avrinningsområdet och för alla inblandade kommuner och myndigheter.

Projektet har även ett syfte att vara kompetensutvecklande och nätverksbyggande. Detta kommer att ske genom studiecirklar, seminarier och informationsspridning. Projektet ska också utföras i nära samarbeten med liknande projekt såsom Fishing in the middle of Sweden, Biosfärskandidat Voxnadalen m.fl.

Projektledare och kontaktperson
Tommy Vestersund
Kommunlimnolog och projektsamordnare
tommy.vestersund@gmail.com
0278-255 59

2211

Postadress:
Stadshustorget
821 80 Bollnäs

Tommy Vestersund
Kommunlimnolog
Skicka e-post
073-970 10 00

Sofie Zetterlund
Kommunekolog
Skicka e-post
0278-258 19