Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

fiskekarta09.jpg

Bollnäs fiskevårdsförening - Området utgörs av centralorten med omgivande landsbygd.

 • Växsjön och Varpen är sjöar i Ljusnan där du kan fiska gädda, gös, abborre och öring.
 • Ö och V Hundtjärnarna - Fiskarter: Regnbåge, öring och röding.
 • Lapptjärn - Fiskarter: Regnbåge och röding.
 • Ljusnan, Bollnäsströmmarna - Fiskarter: Harr och Öring. 
 • Voxnan, Sörängsströmmarna - Fiskarter: Harr och öring. Endast flugfiske.


Undersvik fiskevårdsförening - Ligger i norra delen av kommunen med sin norra gräns sammanfallande med Ljusdals kommun.

 • Bergtjärn, Åltjärn och Abborrtjärn - Fiskarter: Regnbåge och öring. Fiskekortsautomat vid Bergtjärn och efter vägarna till Åltjärn och Abborrtjärn.
 • Orsjön - i Ljusnan, en av våra större sjöar. Fiskarter: Gös, gädda, abborre och öring.

Arbrå Östra fiskevårdsförening - Ligger i nordöstra delen av kommunen gränsande mot Hudiksvalls kommun.

 • Ränningen - skogssjö med fint källvatten. Fiskarter: Öring, röding och regnbåge. Fiskekortsautomat vid sjön.

Arbrå fiskevårdsförening - Området utgörs huvudsakligen av tätortsområde med omgivande berg- och skogslandskap invid Arbrå. Områdets västra gräns sammanfaller med Ovanåkers kommun.

 • Lillsjön - Fiskarter: Regnbåge
 • Stugsjön - ligger i skogslandskapet öster om Ljusnan. Fiskarter: Öring, röding, 
 • Orsjön, Kyrksjön och Flästasjön - Sjöar i Ljusnan Fiskarter: Gös, gädda, abborre och öring.

 

Rengsjö fiskevårdsområde

Beläget öster om centralorten Bollnäs med sin östra gräns mot Söderhamns kommun. Fiskevattnen i området består i huvudsak av sjöar.
Ljungen
Fiskarter: Röding och öring. I sjön finns tillgång till grov öring. Fiskekortsautomat vid väg till sjön.
Hölesjön
Fiskarter: Blandat bestånd med utsättning av öring.
Skidtjärn
Fiskarter: Gädda och abborre.

 

Hanebo-Segersta fiskevårdsförening

Området är beläget i sydöstra delen av Bollnäs kommun med sin östra gräns mot Söderhamns kommun.
Björktjärn i Segersta
Fiskarter: Regnbåge, röding och öring. Fiskekortsautomat vid tjärnen. Båtuthyrning.
Bergviken, Ljusnan
Största sjön i kommunen som delas med Söderalas fiskevårdsområdesförening samt Skogs fiskevårdsområdesförening.
Fiskarter: Gädda, gös, abborre och öring.
Ljusnan vid Landafors, strömmande vatten nedströms Landafors kraftverk.
Fiskarter: Gädda, gös, abborre och öring. Båtuthyrning.
Ondtjärn
Fiskarter: Regnbåge, öring och röding.
Molntjärn (klubbvatten, FFK Nymfen)
Fiskart: Öring. Endast flugfiske.
Rotemobotjärn (klubbvatten, Fyra Fiskar)
Fiskarter: Regnbåge, röding och öring.

Gruvberget fiskevårdsförening
Området utgörs av sydvästra delen av Bollnäs kommun. Benämns även som Bollnäs Södra Finnskog.
Abborrtjärn och Trehörningen
Fiskarter: Öring och röding. Tjärnarna belägna endast någon kilometer söder om Annefors.
Cirka 6 kilometer sydväst om Gruvberget finns en grupp sjöar och tjärnar där fiskevårdsföreningen planterar ut fisk.
Långsjön och N Hälltjärn
Fiskarter: Öring och röding.
Gravsjön och Ö Hälltjärn
Fiskarter: Öring.
Gossatjärn
Fiskart: Röding.

 

I samtliga fiskevatten gäller max 3 st ädelfiskar per kort och dygn!

 

 

Åmots fiskevårdsområde
Vårt sydligaste område med gräns mot Ockelbo kommun.
Abborrtjärn
Fiskart: Öring. Tjärnen ligger strax söder om Katrineberg.

Dela på Facebook

Postadress:
Stadshustorget
821 80 Bollnäs

Tommy Vestersund
Kommunlimnolog
Skicka e-post
073-970 10 00

Sofie Zetterlund
Kommunekolog
Skicka e-post
0278-258 19