Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Öringslek i Myrbäcken
Fantastiskt roligt att i höst se ett antal öringar som leker i Myrbäcken, många lekgropar i den av Bollnäs kommun byggda faunapassagen siktades också under hösten.

 

I Bollnäs kommun arbetar vi aktivt med Fiske och vattenvårdsinsatser, tillsammans med Fiskevårdsföreningar och myndigheter jobbar vi målmedvetet med att höja den ekologiska statusen i våra vatten.

Faunapassage (fiskväg) mellan sjöarna Vågen och Varpen.

Bollnäs kommun bygger sin första fiskväg i arbetet med att nå God ekologisk status i våra vatten.

Fiskvägen beräknas stå klar våren 2016 och kommer att gynna alla arter som finns i sjöarna.

 

 12810064_10153515200520197_1461623646_o.jpg 

12787197_10153515200530197_657747028_o.jpg

 

Dela på Facebook

Postadress:
Stadshustorget
821 80 Bollnäs

Tommy Vestersund
Kommunlimnolog
Skicka e-post
073-970 10 00

Sofie Zetterlund
Kommunekolog
Skicka e-post
0278-258 19