Vi inom Flyktingverksamheten anser att civilsamhälle har en central roll för att främja integration av nyanlända och det är därför en av de viktigaste satsningar inom vår verksamhet som vi håller på att utveckla i samarbete mellan den idéburna sektorn och offentliga verksamheter.

I det arbete ingår även att koordinera och implementera civilsamhällets insatser till flyktingar som omfattas av flyktingmottagandet i kommunen.

Att matcha nyanlända flyktingar med frivilliga flyktingguider/språkvänner för att underlätta nyanlända flyktingars integration i samhället är också en del av det arbete.