Att vara flyktingguide/språkvänsprakvan pratbubbla
Genom att bli flyktingguide/språkvän har du möjlighet att hjälpa en nyanländ flykting i Bollnäs att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur.

Att få en flyktingguide/språkvän möjliggör kontakten med svenskar och det svenska samhället, samt ökar kunskapen om svenska traditioner, den svenska kulturen och språket.

Din insats hjälper nyanlända att komma in snabbare in i samhället.

Vem kan bli en flyktingguide/språkvän?
Du behöver inga speciella förkunskaper för att bli flyktingguide/språkvän, bara du är intresserad av att träffa människor från andra kulturer i ett ömsesidigt utbyte. Och att du vill hjälpa nyanlända att träna svenska och lära dem om det svenska samhället.

Alla kan bli flyktingguide/språkvän, såväl unga som äldre personer. Det kan vara en person, ett kompisgäng eller en familj.

Vem kan få en flyktingguide/språkvän?
Du som är nyanländ flykting med beviljat uppehållstillstånd och omfattas av det kommunala flyktingmottagandet.

Informationsmaterial

Kontakt:
Sandra Tynell
Tel: 0278- 253 67
Mobil: 073-054 05 77
E-post: sandra.tynell@bollnas.se

 

Samordnare
Sandra Tynell

Flyktingmottagningen
Östra Stationsgatan 15
821 42 Bollnäs

Postadress:
Östra Stationsgatan 15
821 80 Bollnäs

Skicka e-post
073-054 05 77