Bollnäs kommun har en tillsvidareöverenskommelse med staten genom Länsstyrelsen om mottagning av flyktingar och andra skyddsbehövande.

Ny förordning fr o m 160301 (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Migrationsverket ska beräkna hur många nyanlända som har behov av bosättning i en kommun under det kommande kalenderåret (mottagandebehov). Migrationsverket ska göra en ny beräkning av mottagandebehovet när det finns skäl för det.

Länsstyrelsen ska på grundval av länstalen besluta om fördelningen mellan kommuner inom länet av antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar under ett visst kalenderår (kommuntal). Kommuntalen ska beslutas i förväg för ett kalenderår i taget.

Anvisning sker genom Migrationsverket.

Flyktingmottagningens huvuduppgift är att svara för det kommunala flyktingmottagandet.

Flyktingmottagande mellan 2016-07-20 - 2019-07-19
Du som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller alternativt skyddsbehövande efter den 20 juli 2016, samt är folkbokförd i Bollnäs kommun, omfattas av den nya lagen om etableringsinsatser.

Ett uppehållstillstånd som beviljas en flykting eller en alternativt skyddsbehövande enligt 5 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) ska, i stället vara tidsbegränsat.

Om utlänningen är flykting ska uppehållstillståndet gälla i tre år. 
Om utlänningen är alternativt skyddsbehövande ska uppehållstillståndet gälla i tretton månader. Från och med den 1 december 2010 är det Arbetsförmedlingen som har det samordnade ansvaret för etableringsinsatser av nyanlända invandrare och det är Försäkringskassan som betalar ut etableringsersättning.

Öppettider
Måndag till fredag: 08.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Drop in
Tisdagar och torsdagar: 13.00-15.00
 

Kontakter

Josefin Backastrand
Enhetschef
Tfn: 0278-269 36
Mob: 072-550 15 68
E-post: josefin.backastrand@bollnas.se

Elsa Matteoni
Integrationsutvecklare
Tfn: 0278- 256 99
Mob: 073-274 84 63
E-post: elsa.matteoni@bollnas.se

Sandra Tynell
Integrationssamordnare
Tfl: 0278- 253 67
Mob: 073-054 05 77
E-post: sandra.tynell@bollnas.se

Temesghen Hagos Kibrom
Flyktinghandledare
Tfl: 072-502 44 86
E-post: temesghen.hagos.kibrom@bollnas.se

Amal Zakaria
Flyktinghandledare
Tfn:070-327 55 63
E-post: amal.zakaria@bollnas.se

 

Besöksadress
Flyktingmottagningen
Östra Stationsgatan 15
821 42 Bollnäs

Enhetschef
Josefin Backastrand

Flyktingmottagningen
Östra Stationsgatan 15
821 42 Bollnäs

Postadress:
Östra Stationsgatan 15
821 80 Bollnäs

Skicka e-post
0278-269 36