Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Integration är en viktig fråga vilket gör att många vill främja integrationsarbetet, bland annat genom att bevilja projektmedel. Det är möjligt att söka projektmedel hos exempelvis Länsstyrelsen, Allmänna arvsfonden och AMIF.

Kontakta oss om du har en projektidé där du ser oss som möjlig samverkanspart.

Aktuella projekt under 2021

Hälsa för alla med föreningsmatchning
Genom § 37a-medel från Länsstyrelsen driver Flyktingverksamheten i samarbete med RF-SISU och Föreningsalliansen ett projekt som syftar till att grämja nyanländas hälsa. Detta sker genom teori och träningstillfällen samt genom information om föreningliv och matchning till föreningar utifrån intresse.

Projekttid: 2020-12-01--2021-12-31

Kontakt:
Josefin Backastrand
E-post: josefin.backastrand@bollnas.se
Tfn: 0278-269 36

SFI och samhällsintroduktion för föräldralediga, nyanlända kvinnor
Genom § 37a-medel från Länsstyrelsen driver Flyktingverksamheten i samarbete med SFI och Öppna förskolan SFI-undervisning för föräldralediga. Genom detta projekt minskar risken för isolering som föräldraledighet annars ofta innebär för nyanlända kvinnor.

Projekttid: 2020-08-25--2021-06-01

Kontakt:
Josefin Backastrand
E-post: josefin.backastrand@bollnas.se
Tfn: 0278-269 36

Integration Gävleborg 2.0
Projektet Integration Gävleborg 2.0 är ett kunskapsprojekt i samverkan med finansiärerna Länsstyrelsen Gävleborg, Migrationsverket samt Europeiska unionen, asyl- och migrationsfonden (AMIF). För mer information om projektet samt kontaktuppgifter till projekledare m.fl. klicka här.

Projekttid: 2020-03-01--2021-12-31

Kontaktperson, Bollnäs kommun
Josefin Backastrand
E-post: josefin.backastrand@bollnas.se 
Tfn: 0278-269 36


KGBK - Kunskap, gemenskap och beredskap i Gävleborg

Projektet KGBG ska öka samverkan mellan de parter som arbetar med nyanländas etablering i länets kommuner. Detta sker bland annat genom "jobbskuggning" mellan flyktingverksamheterna och erfarenhetsutbyte. Projektet innefattar även ökad omvärldskunskap genom komepetensutveckling. 

Projekttid: 2021-01-01--2021-12-31

Kontaktperson, Bollnäs kommun
Josefin Backastrand
E-post: josefin.backastrand@bollnas.se
Tfn: 0278-269 36

 

 

Enhetschef
Josefin Backastrand
Skicka e-post
0278-269 36

Besöksadress
Björkhamregatan 48
821 32 Bollnäs

Vill du boka besök
Kontakta oss