Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Samverkan är en förutsättning för lyckad integration. Flyktingverksamheten ingår därför i flera nätverk.

FQ-nätverk
Inom länet finns ett nätverk för chefer inom flyktingmottagande, ett nätverk för tjänstemän inom länets kommuner som arbetar med flyktingmottagande och ett nätverk för integrationsstrategiska frågor. Inom nätverken delas erfarenheter och länsövergripande frågor lyfts. Flyktingverksamheten i Bollnäs kommun ingår i båda dessa.

Kontakt
Sandra Tynell, Flyktingverksamheten
E-post: sandra.tynell@bollnas.se
Tfn: 0278-253 67

Nätverk för samverkan med civilsamhället
SKR erbjuder ett nätverk för tjänstepersoner som arbetar med att stärka och utveckla kommunens eller regionens samverkan med civilsamhället där Flyktingverksamheten medverkar. Inom nätverket får deltagarna ta del av forskning inom området, goda exempel, möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra samt stöd i det lokala utvecklingsarbetet genom expert- och kollegiestöd.

Kontakt
Sandra Tynell, Flyktingverksamheten
E-post: sandra.tynell@bollnas.se
Tfn: 0278-253 67

Pussel
Nätverket Pussel skapades under den stora flyktingvågen år 2015 för att samordna de insatser som görs inom kommun och civilsamhälle för flyktingar och för en ökad integration. I Pussel ingår Flyktingverksamheten, Röda korskretsarna i Arbrå, Bollnäs och Kilafors, Svenska kyrkan, Föreningsalliansen och Rädda barnen. Nätverket är öppet för alla föreningar och organisationer som arbetar med flykting- och integrationsfrågor.

Kontakt
Sandra Tynell, Flyktingverksamheten
E-post: sandra.tynell@bollnas.se
Tfn: 0278-253 67

Bollnäs Internationella Nätverk
I detta nätverk ingår flera av de etniska och kulturella föreningar som finns i Bollnäs kommun. Syftet med nätverket är att gemensamt stötta nyanlända och andra med utländsk bakgrund för en ökad integration. Inom nätverket lyfts gemensamma frågor och utmaningar.

Kontakt
Sandra Tynell, Flyktingverksamheten
E-post: sandra.tynell@bollnas.se
Tfn: 0278-253 67

 

 

 

 

Dela på Facebook

Sandra Tynell
Integrationssamordnare
Skicka e-post
0278-253 67

Elsa Matteoni
Integrationsutvecklare
Skicka e-post
0278-256 99

Besöksadress
Björkhamregatan 48
821 32 Bollnäs