Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Samverkan är en förutsättning för lyckad integration. Flyktingverksamheten ingår därför i flera nätverk.

FQ-nätverk
Inom länet finns ett nätverk för chefer inom flyktingmottagande, ett nätverk för tjänstemän inom länets kommuner som arbetar med flyktingmottagande och ett nätverk för integrationsstrategiska frågor. Inom nätverken delas erfarenheter och länsövergripande frågor lyfts. Flyktingverksamheten i Bollnäs kommun ingår i båda dessa.

Kontakt
Josefin Backastrand, Flyktingverksamheten
E-post: josefin.backastrand@bollnas.se
Tfn: 0278-269 36

Nätverk för samverkan med civilsamhället
SKR erbjuder ett nätverk för tjänstepersoner som arbetar med att stärka och utveckla kommunens eller regionens samverkan med civilsamhället där Flyktingverksamheten medverkar. Inom nätverket får deltagarna ta del av forskning inom området, goda exempel, möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra samt stöd i det lokala utvecklingsarbetet genom expert- och kollegiestöd.

Kontakt
Josefin Backastrand, Flyktingverksamheten
E-post: josefin.backastrand@bollnas.se
Tfn: 0278-269 36

Pussel
Nätverket Pussel skapades under den stora flyktingvågen år 2015 för att samordna de insatser som görs inom kommun och civilsamhälle för flyktingar och för en ökad integration. I Pussel ingår Flyktingverksamheten, Röda korskretsarna i Arbrå, Bollnäs och Kilafors, Svenska kyrkan, Föreningsalliansen och Rädda barnen. Nätverket är öppet för alla föreningar och organisationer som arbetar med flykting- och integrationsfrågor.

Kontakt
Josefin Backastrand, Flyktingverksamheten
E-post: josefin.backastrand@bollnas.se
Tfn: 0278-269 36

Bollnäs Internationella Nätverk
I detta nätverk ingår flera av de etniska och kulturella föreningar som finns i Bollnäs kommun. Syftet med nätverket är att gemensamt stötta nyanlända och andra med utländsk bakgrund för en ökad integration. Inom nätverket lyfts gemensamma frågor och utmaningar.

Kontakt
Josefin Backastrand, Flyktingverksamheten
E-post: josefin.backastrand@bollnas.se
Tfn: 0278-269 36