2018 delar Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen ut 450 miljoner kronor till Sveriges kommuner för att främja en rik och utvecklande fritid för barn och unga mellan 6 och 15 år. Bollnäs kommun får cirka 1 miljon för dessa lovaktiviteter. Dessa bidag kan ideella föreningar och studieförbund i Bollnäs söka, så länge aktiviteterna uppfyller samtliga kriterier:


Lovaktiviteterna ska:

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna

Sista ansökningsdag för respektive lov:
Höstlovsaktiviteter (27-30 oktober): 12 oktober
Jullovsaktiviteter (22-31 december): 3 december

Blankett för ansökan om lovverksamhet

Redovisningar skickas in till Mats Hägglund, mats.hagglund@bollnas.se så fort som möjligt efter genomförda aktiviteter alternativt senast 1 feb 2019.