Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Bollnäs kommuns verksamhetsområde. Olycksfallsskada är en kroppskada genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Olycksfallsförsäkringen är en personlig försäkring, det innebär att kontakten mellan den skadedrabbade och försäkringsbolaget sker direkt. Naturligtvis hjälper vi till med råd och information kring försäkringen och hanteringen av den.

Skadeanmälning sker via Protectors hemsida: https://www.protectorforsakring.se tryck Anmäl skada, Person och Kommunolycksfall.

pdf Försäkringsbesked för olycksfallsförsäkring för barn, ungdomar och andra grupper i kommunen gällande år 2020 86.45 KB

Tjänstereseförsäkring

Elever tillhörande grund-, gymnasieskola, komvux och särskola omfattas även under praktik, utbildnings- och skolresor av kommunens tjänstereseförsäkring. Försäkringsbolag: ERV, försäkringsnummer: 8307699887. (OBS samma försäkringsnummer för anställda/förtroendevalda)

Vid resa inom och utanför Sverige ska namn och personnummer på de resande anmälas på förhand till bun@bollnas.se. En kopia på blanketten ska skrivas ut samt godkännas av rektor/verksamhetschef med underskrift, vilket sedan diarieförs i Ciceron.

Vid resa utomlands ska individuellt försäkringskort (Försäkringskassan) samt försäkringsinformation från ERV och Folksam Försäkring tas med. Tjänstereseförsäkringen är personlig och den skadedrabbade anmäler skada direkt till ERV på telefon: Skadeanmälning 0770-45 69 00, akut jourtelefon dygnet runt 0770-456 919. Vid resa, och om inbrott, rån eller överfall sker, ska detta alltid anmälas till polisen.

Ansvarsförsäkring

Avseende elever i praktik/utbildningsresor. Bollnäs kommuns ansvarsförsäkring gäller för all verksamhet som försäkringstagaren (kommunen) bedriver, anordnar eller medverkar i, dock endast till den del försäkringstagaren ansvarar för detta. Försäkringen gäller i hela världen exklusive USA och Kanada. Tänk på att vissa praktikplatser medför stor risk och skadeståndskrav kan komma att överstiga ansvarsförsäkringsbeloppet, t ex praktik hos juvelerarbutik, trav-/galoppstall och bilmärkesverkstäder.

Kontaktperson utbildningskontoret
PO Moberg
Tfn: 0278-253 55
E-post: po.moberg@bollnas.se

 

Dela på Facebook

Tyck till här!