Skärpta allmänna råd i Gävleborg för att minska smittspridningen av covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Bollnäs kommuns verksamhetsområde. Olycksfallsskada är en kroppsskada genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Olycksfallsförsäkringen är en personlig försäkring, det innebär att kontakten mellan den skadedrabbade och försäkringsbolaget sker direkt. Naturligtvis hjälper vi till med råd och information kring försäkringen och hanteringen därom.

Skadeanmälning sker via Protectors hemsida, se https://www.protectorforsakring.se tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall.

pdfFörsäkringsbesked för olycksfallsförsäkring för barn, ungdomar och andra grupper i kommunen gällande år 2020 86.45 KB


Kontaktperson utbildningskontoret
 
PO Moberg
Controller
Tfn: 0278-253 55
E-post: po.moberg@bollnas.se

Dela på Facebook