Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Bollnäs kommuns verksamhetsområde. Olycksfallsskada är en kroppsskada genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Olycksfallsförsäkringen är en personlig försäkring, det innebär att kontakten mellan den skadedrabbade och försäkringsbolaget sker direkt. Naturligtvis hjälper vi till med råd och information kring försäkringen och hanteringen därom.

Skadeanmälan
Enklaste sättet att anmälan en skada är direkt via skadeformuläret på Svedeas hemsida, www.svedea.se/gruppforsakringar/kommunolycksfall. På hemsidan hittar du även skadeblanketter och annan skaderelaterad information.

Du kan även kontakta Svedea på 
Tfn: 0771-160 199
E-post: skadorforetag@svedea.se

Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Skadeavdelning är öppen vardagar 8.00-17.oo (vid akuta skador övrig tid når du skadejour på samma nummer).

pdf Försäkringsbrev - Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Bollnäs kommun 2021


Kontaktperson utbildningskontoret
 
PO Moberg
Controller
Tfn: 0278-253 55
E-post: po.moberg@bollnas.se