Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Bollnäs kommuns verksamhetsområde. Olycksfallsskada är en kroppsskada genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Olycksfallsförsäkringen är en personlig försäkring, det innebär att kontakten mellan den skadedrabbade och försäkringsbolaget sker direkt. Naturligtvis hjälper vi till med råd och information kring försäkringen och hanteringen därom.

Skadeanmälning sker via Protectors hemsida: https://www.protectorforsakring.se tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall.

pdfFörsäkringsbesked för olycksfallsförsäkring för barn, ungdomar och andra grupper i kommunen gällande år 2019.

pdfOlycksfallsförsäkring information614.57 KB

Kontaktperson i Barn- och utbildningsförvaltningen: Po Moberg, 0278 253 55, po.moberg@bollnas.se