Om du eller någon du känner, inte mår bra eller har problem så finns här en lista på telefonnummer och webbsidor till verksamheter dit du kan vända dig. Mer information finns också under Kris och hjälp och Barn och unga.

Akut hjälp

Nödsituation med fara för liv, egendom, miljö eller vid pågående brott – Ring 112

SOS-alarm har även en app som är möjlig att ladda ner till telefonen för att det ska vara lättare att lokalisera från vart du ringer till exempel vid en olycka. Dock fungerar positioneringen inte helt optimalt på landsbygden. Mer information om appen finns här. 

För att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser – Ring 113 13

Polisen vid icke akuta ärenden – Ring 114 14

Sjukvårdsrådgivning – Ring 1177

Hjälp och stöd

Mind. Självmordslinjen, kl 06-24
Ring 901 01

Mind. Föräldralinjen, vardagar kl. 10-15 samt torsdagar kl. 19-21
Ring 020-85 20 00

Mind. Äldrelinjen, vardagar kl. 10-15
Ring 020-22 22 33

Bris, barnens telefon, alla dagar k. 14-21
Ring 11 61 11

Bris, vuxnas telefon, om barn, vardagar kl. 9-12
Ring 077-150 50 50

Bris, vuxna. Stödlinje för idrottsledare, vardagar kl. 9-12
Ring 077-440 00 42

Jourhavande medmänniska, alla dagar kl. 21-06
Ring 08-702 16 80

Svenska kyrkans jourtjänst, vardagar kl. 13-21, helgdagar kl. 16-21
Ring 031-80 06 50

Jourhavande präst, vardagar kl. 21-06
Ring 112 och fråga efter jourhavande präst

Jourhavande präst, chatt, söndag till torsdag kl. 20-24
Klicka vidare på ”Chatta”.

Röda korsets Jourhavande kompis, chatt vardagar kl. 18-22, lördag-söndag kl. 14-18
Gå in på: rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis

Umo, Ungdomsmottagningen, för unga 13-25 år
Klicka vidare på ”Att ta hjälp”.

SPES, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd, alla dagar kl. 19-22
Ring 020-18 18 00