Inom Bollnäs kommun finns ett antal fonder och donationsstiftelser där det är möjligt att ansöka om olika former av stöd, bidrag och stipendier.

Flertalet av dessa är kopplade till geografiska områden i kommunen.

Här får du information om de olika fonderna, om ansökningstider och vart du ska vända dig för att få kontakt.