Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

(886500-8414)

Ändamål:
Avkastningen skall användas till allmännyttiga och kulturella ändamål inom Hanebo kommun, numera Hanebo och Segersta socknar.

Ansökningsförfarande:
Annonsering sker i ortens tidning i mars. Ansökan insändes till Anna Norlander-Palmérs donationsstiftelse, Box 61, 823 22 Kilafors

Dela på Facebook