Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Bollnäs kommuns sociala stiftelse

Ändamål:
Stiftelsens avkastning, sedan minst 10 procent lagts till kapitalet, delas ut årligen till behövande inom Bollnäs kommun.

Ansökan/beslut:
Kommittén för utdelning av sociala fonder / Socialnämnden.

Ansökningsförfarande:
Inget ansökningsförfarande. Kommittén för utdelning av sociala fonder och Socialnämnden beslutar enligt kända behov.


Sven Hjelms donations-Stiftelse (886501-2051)

Ändamål:
Stiftelsens avkastning skall löpande, genom utsmyckning och engagemang, bereda äldre personer i Bollnäs kommun glädje.

Ansökningsförfarande:
För Sven Hjelms stiftelse gäller att de olika äldreboendena ansöker till Socialnämnden.

Dela på Facebook