Välkommen till mötesplatsen där företagare, politiker, tjänstemän med flera för samtal om frågor som rör företag och kommunens utveckling. Företagarcafé arrangeras en gång i månaden i Stadshusets caféteria.

puff webb 587 foretagarcafe

Du som företagare får ny kunskap, framföra dina åsikter, ställa frågor, nätverka och kanske till och med hitta nya samarbetspartners och kunder. Samtidigt får vi veta vad du som företagare har för behov, nu och i framtiden.

Varje månad får du också träffa engagerande och intressanta gäster som berättar om viktiga frågor som rör företagande och kommunens utveckling. Till exempel bransch- och företagarorganisationer som berättar om sina verksamheter och vad de kan göra för dig som företagare eller lokala företagare som berättar om sin resa. Områden som berörs är t.ex.  tillgång till kompetens, tele- och IT-nät, infrastruktur, upphandling och så vidare.  

Tillsammans utvecklar vi Bollnäs, med ett bättre företagsklimat som resultat.

Plats: Caféterian i Bollnäs Stadshus
Tider: Drop in mellan 16:00 – 19:00
Förtäring: Vi bjuder på fika!
Föredrag: Start kl 17,  ca 15-20 minuter långt. 

 

Kommande datum och gäster:

  1. 28/2
  2. 28/3
  3. 25/4
  4. 23/5

Företagarcafé den 28/2 2019
Vid dagens företagarcafé presenterar vi arbetet som rör nyföretagar- och affärsutveckling för utrikesfödda. Ett arbete som på kort tid kommit beröra ett stort antal människor och som redan resulterat i att nya företag startats. Vi går igenom upprinnelsen till satsningen, hur har arbetet bedrivits och efteråt blir det som vanligt samtal kring borden utifrån deltagarna och de ämnen som kommer upp i samtalen. 

Välkommen!

 

Peter Eriksson
näringslivschef

Skicka e-post
0278-258 55
070-656 71 80