I Bollnäs kommun finns åtta fristående förskolor. Dessa har fått tillstånd av Bollnäs kommun att bedriva förskola. Om du som förälder vill välja en fristående förskola till ditt barn, kontakta då respektive förskola direkt för att ställa barnet i förskolekö.

Man kan välja att stå både i Bollnäs kommunala förskolekö och i de fristående förskolornas kö.

Backstugans förskola (Ren) 
Fjällmyra förskola (Gärdet) 
Julibackens förskola (Kilafors) 
Killevippens förskola(Västansjö) 
Lekstugans förskola (Arbrå) 
Sörängs förskola 


I Bollnäs kommun finns också sex friskolor inom grundskolan, fem är F-6-skolor och en skola är 7-9 inriktad. Om du som förälder vill välja en fristående skola till ditt barn, kontakta då respektive skola för att ställa barnet i deras kö.

Om ni vill veta mer ta kontakt med respektive skola.

Edenskolan  med kristen inriktning. 
Fri att växa - Växsjö Byskola 
Lust och Lära  (7-9 skola i Bollnäs centrala delar)
Sörängs skola externallinknewwindow
Västansjö byskola 
Segersta nya skola


Inom kommunen finns också fristående gymnasieskolor

Hälsingegymnasiet 
Naturlära i Hälsingland  
Friskolan Nytorp  externallinknewwindow
Nytorps Hästgymnasium