Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Rnskild får starta förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. Om verksamheten bedöms uppfylla kvalitetskraven ska kommunen godkänna ansökan och ge bidrag.
 
OBS! Om du redan bedriver verksamhet i form av förskoleklass, grundskola eller särskola och vill starta fritidshem, så ansöker du om tillstånd hos Skolinspektionen.

Här finns information om hur du gör för att ansöka och vad som gäller då verksamheten kommit igång.

pdfInformation till er som planerar starta skolverksamhet 460.25KB

Vem kan driva fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg?
Huvudman för fristående verksamhet kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ.

Krav på verksamheten
Skollagen ställer krav på verksamheten. För att få ett godkännande krävs det att verksamheten har förutsättningar att leva upp till kraven.

pdfRiktlinjer gällande godkännande och bidrag för fristående förskola 105.78 KB

pdfRiktlinjer för godkännande och bidrag för fristående fritidshem105.78 KB

Ägar- och ledningsprövning
Kommunen är skyldig att utföra en ägar- och ledningsprövning enligt 2 kap. 5 § i skollagen (2010:800) vid ansökan om godkännande att starta verksamhet samt vid tillsyn av godkänd verksamhet. För att kunna genomföra ägar- och ledningsprövningen behöver utbildningskontoret information om vilka som ingår i ägar- och ledningspersonkretsen hos huvudmannen som ansöker.

pdfÄgar- och ledningsprövning
 
Handläggning av ansökan
Barn- och utbildningsförvaltningen har riktlinjer för hur ansökan hanteras, samt hur den efterföljande tillsynen bedrivs. När ansökan tagits emot utreds verksamhetens förutsättningar att leva upp till ställda krav och barn- och utbildningsnämnden beslutar om verksamheten ska godkännas. Från det att ansökan kommit in tar det ca fyra månader.

pdfAnsökan om godkännande att starta fristående förskola och rätt till bidrag

pdfAnsökan om godkännande att starta fristående fritidshem och rätt till bidrag

Bidrag från kommunen
Om verksamheten har fått ett godkännande att starta är kommunen skyldig att lämna bidrag. Bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn och avser kostnader för:

  • omsorg och pedagogisk verksamhet
  • pedagogiskt material och utrustning
  • måltider
  • administration
  • mervärdesskatt
  • lokalkostnader

Grundbeloppet bestäms efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till sin egen verksamhet. Utöver grundbidraget kan verksamheten få bidrag om det finns omfattande behov av stöd till enskilt barn.

Verksamhetscontroller
Christina Bratt

Skicka e-post
0278-253 33