Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg

De fristående förskolorna och fritidshemmen står under tillsyn av kommunen. Tillsynsansvaret regleras i skollagen. Kommunen har rätt att på plats granska verksamheten, hämta in upplysningar och ta del av handlingar som behövs för tillsynen. Kommunen ska även, inom ramen för sin tillsyn, lämna råd och vägledning till den fristående förskolan.

Statens skolinspektion har tillsyn över hur kommunen fullgör sitt tillsynsansvar.

pdfBarn- och utbildningsnämnden har i en plan fastställt rutiner gällande tillsynen50.13 KB

Verksamhetscontroller
Christina Bratt

Skicka e-post
0278-253 33