Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Fritidshem LSS - Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år.
Många ungdomar med omfattande funktionsnedsättning som har förvärvsarbetande föräldrar kan av olika skäl inte klara sig själva före eller efter skoldagen, eller under skollov och ferier.

Bollnäs kommuns korttidshem ligger på Höghammarvägen.
Telefon: 0278-104 21

För ansökan, kontakta våra biståndshandläggare.

Fritidshem LSS

Enhetschef
Anneli Persson
Skicka e-post
0278-252 50