Om du eller ditt företag ska gräva eller borra i kommunal mark (allmän plats) så måste du söka tillstånd för detta hos Gatuenheten. Med allmän plats menas bland annat gator och vägar, torg samt park- eller naturmark.

Ansökan

Har du tänkt utföra ett grävarbete så skickar du in en ansökan till Gatuenheten minst två veckor innan grävningen ska utföras. Handläggningen samt planering och samordning med andra arbeten på samma plats är orsaken till detta önskemål.

Ansökningsblankett

Utöver samråd med Gatuenheten ska du som är byggherre/sökande samråda med Ledningskollen för att om möjligt kunna samordna arbetet med annan part som avser utföra arbete på samma plats. Detta ger en ekonomisk vinning för alla berörda parter samt minskar antalet ingrepp i marken.

Skicka in din ansökan till tekniska.kontoret@bollnas.se 

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående grävtillstånd? Då är du välkommen att kontakta Gatuenheten via E-post ulf.carlsson@bollnas.se 

Regler vid genomförande

Regler vid återställning