Grundsärskola 04164Bollnäs kommun logga b7f35

I Bollnäs kommun kan en elev som mottagit rätten till grundsärskola välja att få sin utbildning i grundsärskoleklass eller integrerad i grundskoleklass, följande val finns

Skolval

Val till förskoleklass och årskurs 7 görs av dig som vårdnadshavare i Skolplatsen

När du som vårdnadshavare ska göra ett skolval för ditt barn är du välkommen att kontakta elevhälsans speciallärare med inriktning grundsärskola för att få hjälp med studiebesök vid någon av kommunens skolor.

Lisa Sandström Jonäng
Speciallärare inriktning grundsärskola

Skicka e-post
0278-269 63

Annica Lindberg
Elevhälsochef

Skicka e-post
0278-257 63

Länk till inloggningssida för Skolplatsen

Tyck till här!