Det du äter och dricker påverkar din hälsa. Bra råvaror och säker hantering är viktigt. Det är också viktigt med en bra inomhusmiljö eftersom många människor vistas inomhus en stor del av livet.

Kommunerna är skyldiga att bedriva livsmedelskontroll. Den genomförs för att kontrollera livsmedelssäkerheten och redligheten hos de verksamheter som tillhandahåller livsmedel. Samhällsbyggnadskontoret har tillsyn över cirka 250 livsmedelsverksamheter i Bollnäs kommun. Livsmedelsföretag ska registrera sin verksamhet.

Kommunen arbetar med frågor inom hälsoskydd som exempelvis inomhusmiljö, smittskydd och offentliga lokaler. Människors hälsa ska inte påverkas negativt av att vistas i bostäder eller i skolor, förskolor och andra allmänna platser. 

Samhällsbyggnadskontoret bedriver tillsyn av exempelvis skolor, förskolor, badbassänger, tatuerare och solarier. Dessa verksamheter är anmälningspliktiga.