Du kan nu ansöka om att bli godkänd som utförare i Bollnäs kommun. Du kan välja att ansöka om att bli godkänd som utförare av omvårdnadsinsatser och/eller serviceinsatser.

Du kan även välja vilket eller vilka geografiska områden du vill erbjuda dina tjänster inom samt ange kapacitetstak. Information om hemtjänstens geografiska områden, statistik för respektive område samt vilka krav som ställs på dig som utförare och vad som i övrigt gäller för att bli godkänd och ingå ett avtal med kommunen framgår av förfrågningsunderlaget.

Har du frågor gällande Kundval inom hemtjänsten är du välkommen att kontakta:

Michael Fäldt
Ekonom socialförvaltningen
Telefon: 0278-250 55 

Så här söker du om att bli godkänd som utförare av hemtjänst
Du ansöker genom att fylla i ansökningsformuläret och skicka in det tillsammans med de efterfrågade bilagorna. I förfrågningsunderlaget finner du all information om hur val av utförare av hemtjänst kommer att fungera och vilka krav som ställs på utföraren.

Du kan ansöka när du vill och godkännande av utförare kommer att ske löpande då inkomna ansökningar regelbundet granskas av kommunen. När ansökan godkänts av socialnämnden tecknas avtal och kommunen kommer därefter att komplettera informationsmaterialet som riktas till hemtjänstkunderna med information om de nya utförarna. Godkända utförare kommer att publiceras på kommunens hemsida

Ansökningsformulär hittar du på Mina sidor: Ansökningsformulär

pdfFörfrågningsunderlag 

Bilaga:
pdfErsättningsnivå 2021

 

Här hittar du blanketter och e-tjänster