Vi på Bollnäs hemtjänst vill att du som brukare ska känna dig delaktig i hur din hjälp skall utformas och att du ska känna dig nöjd med vår hjälp och vårt bemötande.

 

Hur vi arbetar
När vi fått ett beslut om insatser kontaktar vi dig och presenterar oss och börjar planeringen för dina insatser. Du tilldelas en kontaktman som besöker dig i hemmet och gör en genomförandeplan tillsammans med dig. Du ges då möjlighet att vara delaktig i utformandet av dina hemtjänstinsatser. Kontaktmannen är sedan den person du kan kontakta om du har funderingar kring din hemtjänst.

 

Värdegrund
För oss inom Bollnäs hemtjänst är det viktigt att arbeta med utgångspunkt från den värdegrund som regleras i Socialtjänstlagen och som säger att " Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande". Om du vill läsa mer om värdegrunden inom äldreomsorgen i Bollnäs , klicka här: mer om värdegrund

 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Socialstyrelsen har gjort en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i hemtjänsten 2020.För att läsa resultaten för hemtjänsten i Bollnäs kan du klicka här:  pdfBollnäs hemtjänst 2020

 

Personalens utbildning och kompetens
Vi har i personalgruppen bred kompetens för att möta dina individuella behov. Hemtjänstens personal är undersköterskor eller vårdbiträden. Ca 94% av personalen har en omvårdnadsutbildning. Vi arbetar med validering för de som idag har erfarenhet, men ingen formell utbildning.

 

Synpunkter
Vårt mål är att du skall känna dig nöjd med den omvårdnad och service vi tillhandahåller.
Vi uppskattar att du hör av dig med synpunkter kring vår verksamhet. Du kan prata direkt med omvårdnadspersonalen eller enhetschefen. Du kan också lämna synpunkt direkt här på hemsidan, klicka på den blå fyrkanten uppe till höger på sidan.

 

Kontakt:

Bollnäs hemtjänst Ren inne (Kvarnvägen 2 ), Ljungheden

Enhetschef Anette Hamrén telefon: 0278-250 14 

Ren inne D: 073-275 49 55

Ljungheden: 072-238 61 44

 

Bollnäs hemtjänst Ren inne (Kvarnvägen 4 )

Enhetschef: Ellinor Andersson, telefon: 0278-250 30

Ren inne C: 073-275 49 47

 

Besöksadress: Kvarnvägen 4, 821 43 Bollnäs
Postadress: Bollnäs hemtjänst, Kvarnvägen 4, 821 80 Bollnäs 

  

Bollnäs hemtjänst Ren ute, 5,2 Nord,Björktjära

Enhetschef Ingrid Jonsson telefon: 0278-257 40

Ren ute: 070-391 43 18

5:2 Nord : 073-275 49 65

 

Besöks- och godsadress: Bollnäs hemtjänst, Nyhedsbacken 3, 821 31 Bollnäs 
Postadress: Bollnäs hemtjänst, Nyhedsbacken 3, 821 80 Bollnäs 

 


 

Bollnäs hemtjänst Granberg, Sävstaås

Enhetschef Cathrine Svedlund telefon: 0278-255 15

Sävstaås: 070-313 36 67

Granberg övre: 073-274 64 46

Granberg nedre: 070-236 34 54 

 

Bollnäs hemtjänst Gärdet, Brånan 

Enhetschef  Sussanne Jonsson , telefon: 0278- 252 74 

5:1 : 070-566 07 51

5:2 Syd: 070-561 74 57

 

Besöks- och godsadress: Bollnäs hemtjänst, Nyhedsbacken 3, 821 31 Bollnäs 
Postadress: Bollnäs hemtjänst, Nyhedsbacken 3, 821 80 Bollnäs 

 


 

Bollnäs hemtjänst Centrum Väster, nattpatrull

Enhetschef Emelie Björklund telefon: 0278-257 41

Väster: 073-274 64 47

Nattpatrull: 070-190 53 68  (21.00-07.00)

 

Bollnäs hemjänst Centrum Öster

 Enhetschef  Ella Nordh telefon: 0278-255 94 

Öster inne: 073-275 46 20

Öster ute: 073-271 77 36

 

Besöks- och godsadress: Bollnäs hemtjänst, Långgatan 5, 821 42 Bollnäs 
Postadress: Bollnäs hemtjänst, Långgatan 5, 821 80 Bollnäs Helena Jonsson
Telefon: 0278-253 97
Administratör ansvarig för bland annat rekrytering, introduktion och vikariefrågor inom Bollnäs hemtjänst