Vi på Kilafors hemtjänst vill att du som brukare ska känna dig delaktig i hur din hjälp skall utformas och att du ska känna dig nöjd med vår hjälp och vårt bemötande.

Hur vi arbetar
När vi fått ett beslut om insatser kontaktar vi dig och presenterar oss och börjar planeringen för dina insatser. Du tilldelas en kontaktman som besöker dig i hemmet och gör en genomförandeplan tillsammans med dig. Du ges då möjlighet att vara delaktig i utformandet av dina hemtjänstinsatser. Kontaktmannen är sedan den person du kan kontakta om du har funderingar kring din hemtjänst.

Värdegrund
För oss inom Kilafors hemtjänst är det viktigt att arbeta med utgångspunkt från den värdegrund som regleras i Socialtjänstlagen och som säger att " Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande". Om du vill läsa mer om värdegrunden inom äldreomsorgen i Bollnäs , klicka här: mer om värdegrund

 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Socialstyrelsen har gjort en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i hemtjänsten 2020.För att läsa resultatet för Kilafors hemtjänst kan du klicka här: pdfKilafors hemtjänst

 

Synpunkter
Vårt mål är att du skall känna dig nöjd med den omvårdnad och service vi tillhandahåller.
Vi uppskattar att du hör av dig med synpunkter kring vår verksamhet. Du kan prata direkt med omvårdnadspersonalen eller enhetschefen. Du kan också lämna synpunkt direkt här på hemsidan, klicka på den blå fyrkanten uppe till höger på sidan.

 

Samverkan med brukare, anhöriga och medborgare
Inom Kilafors äldreomsorg finns ett förtroenderåd med representanter från brukare, anhöriga, intresseorganisationer och verksamhet. Vi träffas några gånger per år och utbyter information och samtalar kring olika frågor. Vill du veta mer om förtroenderådet, kontakta enhetschef Malin Lundmark på telefon: 0278-254 36

 

Restaurang Solgläntan
Varje dag serveras frukost 08.30-09.30 och  lunch  12.00-13.30 i restaurangen på HällagårdenVarmt välkomna! Vill du komma i kontakt med restaurangen på Hällagården, ring på telefonnummer 0278- 254 30.

  

Kontaktuppgifter

Enhetschef: Sofie Johansson
Telefon: 0278-254 35
Kilafors 1 och Kilafors 2, nattpatrull

Enhetschef Malin Lundmark
Telefon: 0278-254 36
Hällbo och Segersta

 

Hällagården reception: 0278- 254 22

 

Hemtjänstgrupper
Kilafors 1: 073-270 79 35

Kilafors 2: 073-270 79 31

Hällbo: 070-371 21 21

Segersta: 070-371 21 66

Nattpersonal: 070-371 00 16

 

Besöks- och godsadress:
Kilafors hemtjänst
Hällagatan 32
823 30 Kilafors

Postadress:
Kilafors hemtjänst
Hällagatan 32
823 30 Kilafors