Vi på Rengsjö hemtjänst vill att du som brukare ska känna dig delaktig i hur din hjälp skall utformas och att du ska känna dig nöjd med vår hjälp och vårt bemötande.

Hur vi arbetar
När vi fått ett beslut om insatser kontaktar vi dig och presenterar oss och börjar planeringen för dina insatser. Du tilldelas en kontaktman som besöker dig i hemmet och gör en genomförandeplan tillsammans med dig. Du ges då möjlighet att vara delaktig i utformandet av dina hemtjänstinsatser. Kontaktmannen är sedan den person du kan kontakta om du har funderingar kring din hemtjänst.

Värdegrund
För oss inom Rengsjö  hemtjänst är det viktigt att arbeta med utgångspunkt från den värdegrund som regleras i Socialtjänstlagen och som säger att " Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande". Om du vill läsa mer om värdegrunden inom äldreomsorgen i Bollnäs , klicka här: mer om värdegrund

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Socialstyrelsen har gjort en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i hemtjänsten 2020.För att läsa resultatet för Rengsjö hemtjänst kan du klicka här: pdfRengsjö hemtjänst

 

Samverkan med anhöriga
Inom Rengsjö äldreomsorg finns ett anhörigråd. Det består av representanter från brukare, anhöriga, personal och frivilliga organisationer såsom Anhörigföreningen, Rengsjö framtid och PRO. Träffarna i anhörigrådet sker fyra gånger per år och där tas upp aktuella frågor som rör vår verksamhet. Vill du veta mer om anhörigrådet, eller har du frågor som du vill att vi ska ta upp där - ta kontakt med enhetschef Elin Larsson på telefon  0278- 250 93 eller skicka e-post: elin.larsson@bollnas.se

 

Synpunkter
Vårt mål är att du skall känna dig nöjd med den omvårdnad och service vi tillhandahåller.
Vi uppskattar att du hör av dig med synpunkter kring vår verksamhet. Du kan prata direkt med omvårdnadspersonalen eller enhetschefen. Du kan också lämna synpunkt direkt här på hemsidan, klicka på den blå fyrkanten uppe till höger på sidan.

 

Restaurang Ringshög information Covid-19

Restaurangen håller stängt tillsvidare för att begränsa risken för smittspridning.

Restaurangen på Ringshög lagar maten från grunden, från råvara till färdig produkt. Vi serverar dagligen frukost, lunch och en lättare middag. Vi tar även emot  beställning på catering, smörgåstårtor, gräddtårtor mm. Restaurangen är öppen dagligen 08.00-15.45, för alla, gammal som ung. Här kan du ta en kopp fika eller äta en bit mat i trevlig miljö. Här finns även ett litet utbud av daglig varor till försäljning. Frukost serveras: 08.30-10.30, lunch serveras 11.30-14.00 och middag serveras 16.45-18.00. Telefonnummer till restaurangen 072-55 77 629

 

 

Kontaktuppgifter
Enhetschef  , Elin Larsson  telefon: 0278- 250 93

Rengsjö hemtjänst inne (Ringshög): 073-275 46 06

Rengsjö hemtjänst ute (Glösbo, Löten , Växbo): 073- 275 46 04 

Rengsjö administration måndagar 07:00-16:00  Annika Rosén: 0278-25094 , 

övriga dagar hänvisas till reception Ängslunda, Arbrå 0278-254 14.

Rengsjö nattpatrull: 073- 275 46 89