Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Välfärdsteknik för mig som personal

 

 Vimpol23

Digitala planeringstavlor
Ett digitalt planeringsverktyg som visar de dagliga insatserna som ska utföras och påminner så att inget blir bortglömt

 

Digital tid och insatsregistrering samt dokumentation
Planering och uppföljning av beviljade insatser, registrering av utförd tid för rätt debitering och dokumentation kopplat till verksamhetsprogram för ökad kvalité för brukare

 

Digital läkemedelssignering
En app i mobil eller surfplatta där omvårdnadspersonal signerar när de överlämnat medicinen till brukaren. Systemet larmar vid försenad/utebliven signering

 

Taligenkänning
Teknik som låter datorn använda din röst istället för att du ska skriva för hand eller på tangentbordet.
Texten hamnar direkt i verksamhetssystemet, vilket innebär att mindre tid läggs på dokumentation och att resurserna nyttjas mer optimalt.

 

Exorlive
är ett träningsverktyg som skapar träningsprogram med färdiga träningsövningar som visualiseras med videos och bilder till kunder för inspiration till fysisk aktivitet. Verktyget används framförallt av fysioterapeuter för att på ett pedagogiskt sätt visa samt skapa personliga träningsprogram/upplägg.

 

 

 säng

Vendlet
Vendlet är ett helautomatiskt vändsystem för sängliggande brukare med begränsade resurser. Vendlet innebär ett ökat välbefinnade för brukaren och en bättre arbetsmiljö för personal. Läs mer om Vendlet i Bollnäs kommuns äldreomsorg på Vendlets hemsida: Vendlet i äldreomsorgen i Bollnäs

 

 

StandUp lyftstol
Äldreomsorgen i Bollnäs har tillgång till fyra StandUp lyftstolar. Med hjälp av StandUp, kan en ensam medhjälpare snabbt, säkert och enkelt assistera en person som ligger på golvet och inte kan komma upp på egen hand. StandUp lyfter tryggt och bekvämt upp brukaren i en sittande position, redo för uppresning eller överflyttning till en rullstol.
StandUp är mycket enkel att alltid ha nära till hands. Den arbetar tyst, kräver ingen montering och användarinstruktionerna finns alltid tillgängliga direkt på produkten.

 

 

 Phoniro nyckelfria lås b

Nyckelfria lås
Phoniro- låsöppning utan nyckel. Detta är en låsenhet som monteras på insidan av din ytterdörr och ersätter det befintliga vredet utan åverkan på dörren. Med hjälp av en mobiltelefon öppnar och låser hemtjänstens personal din dörr. För dig blir det ingen skillnad eftersom låset fungerar som vanligt från både in- och utsidan och tillsammans med nyckel.

 

stadriob

Städrobot
Sköter städningen medan personalens tid kan nyttjas på ett bättre sätt.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

Ingela Hedblom
Verksamhetsutvecklare
Tel:  0278- 269 81

Malin Zetterström
Verksamhetsutvecklare
Tel: 0278 - 257 79

 

Välfärdsteknik - på våra omsorgsboenden

 

 Upplevelsecykel2 CamanioAB 2020 hm

Upplevelsecykel
Med hjälp av cykel, dator och bildskärm kan man cykla och samtidigt se och uppleva olika platser. Man kan se platser man längtar tillbaka till, eller nya ställen som man alltid velat besöka

 

Digitala terapidjur CamanioAB 2020 hm

Terapidjur
Digitala terapidjur är ett komplement i vården och ett alternativ till levande sällskapsdjur. Målsättningen med digitala terapidjur är att berika det dagliga livet genom ökat psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande

 

tover

Tovertafel
Magiska bord, eller som det heter -Tovertafel är en teknik som tagits fram för personer med demenssjukdom och för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.. Med en interaktiv projektor blir ett vanligt bord nästan magiskt. Det förvandlas till en aktiv spelyta som känner av deltagarnas rörelser över bordet.
Det finns en mängd olika vackra spel i fina färger och inget av dem går ut på att vinna, allt handlar om att ha kul, och att locka till rörelse och social interaktion.
Spelen hjälper till att bryta passivitet, skapa glädje och gemenskap

 

motomed viva2 light ben arm 02 002 

Träningscykel
MOTOmed är en träningscykel för passiv, assisterad och aktiv rörelse av armar och ben för personer som befinner sig i liggande eller sittande ställning.

 

 

 Trygghetskamera

(Foto: Johanna Lethin Jacobson)

Kameratillsyn
Med digital tillsyn får man sova ostört och ändå känna en trygghet i att någon tittar till mig. Vid tillsynen används en kamera som fungerar i fullständigt mörker och placeras på lämplig plats i bostaden. Vid en tidpunkt som man kommit överens om kopplar behörig personal upp sig mot kameran och gör tillsynen. Kameran ger en ögonblicksbild och har ingen ljudupptagning.

 

 Låsta medicinskåp

Nyckelfria medicinskåp
Medicinskåp som öppnas via mobiltelefon. Endast behörig personal kan öppna medicinskåpet, samtidigt registreras vem som öppnat och vilken tidpunkt. Detta ger en säker medicinhantering. Medicinskåpen finns placerade på korttidsboendet Ängslunda

 

tena b 

Tena Identifi
Det är ett system som under 72 timmar registrerar en individs urinläckage. Informationen omvandlas till en rapport som ger fördjupad kunskap om individuella läckagemönster och urinmängder. Detta ger en bättre anpassning/användning av kontinensskydd

 

 

 semn

Sängsensor
En liten remsa (sensor) som placeras i sängen. Sensorn känner av puls, andning och aktivitet. Under dygnets alla timmar registreras tid i säng eller när brukaren lämnat sängen.
Sensorn ger en tydlig bild över brukarens sömn och aktivitetsmönster. Underlaget gör att omvårdnaden kan anpassas individuellt utifrån brukarens behov

 

 

 

 säng

Vendlet
Vendlet är ett helautomatiskt vändsystem för sängliggande brukare med begränsade resurser. Vendlet innebär ett ökat välbefinnade för brukaren och en bättre arbetsmiljö för personal

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

Ingela Hedblom
Verksamhetsutvecklare
Tel:  0278- 269 81

Malin Zetterström
Verksamhetsutvecklare
Tel: 0278 - 257 79

 

Välfärdsteknik - för mig som medborgare

 

narst

Närståendetjänsten
Beskrivning av tjänsten:
Närståendetjänsten är till för att du som anhörig ska kunna vara delaktig i din närståendes besök och insatser från hemtjänsten. Via din dator, mobiltelefon eller surfplatta kan du få information om när hemtjänsten varit hos din närstående, vilka insatser som planerats, utförts och eventuellt har avböjts samt vem som är din närståendes kontaktman.

Vänder sig till:
Närstående till brukare med hemtjänst och/eller boendestöd

Kriterier:
Medgivande från brukaren
Bank-id
Mobiltelefon, dator eller surfplatta

Kostnad:
Ingen

Kontakt:
Ansökan via e-tjänst mina sidor på bollnas.se: Närståendetjänsten

 

duschrobot233 

Duschrobot
Beskrivning:
Med hjälp av en duschrobot kan den som är rörelsehindrad och i behov av hjälp av personal för att duscha, göra det själv med hjälp av roboten. Detta innebär bibehållen integritet och stärkt självkänsla

Vänder sig till:
Dig som bor hemma och inte längre klarar att sköta sin personliga hygien på egen hand

Kriterier:
Utrymme i anslutning till vatten och avlopp för montering av duschrobot, 90x90cm

Kostnad:
Eventuell installationskostnad

Kontakt:
Verksamhetsutvecklare: Ingela Hedblom,  tel:  0278- 269 81 eller Malin Zetterström,  tel: 0278 - 257 79

 

 

Trygghetskamera 

(Foto: Johanna Lethin Jacobson)

Kameratillsyn
Beskrivning:
Med digital tillsyn får man sova ostört och ändå känna en trygghet i att någon tittar till mig. Vid tillsynen används en kamera som fungerar i fullständigt mörker och placeras på lämplig plats i bostaden. Vid en tidpunkt som man kommit överens om kopplar behörig personal upp sig mot kameran och gör tillsynen. Kameran ger en ögonblicksbild och har ingen ljudupptagning. Är man beviljad insatsen tillsyn så sker det i första hand via kamera.

Vänder sig till:
Dig som bor i ordinärt eller särskilt boende

Kriterier:
Beviljad insats “tillsyn”

Kostnad:
Ingen kostnad för utrustningen
Kostnad för utförd tid i ordinärt boende

Kontakt:
Biståndshandläggare, ansvarig enhetschef eller kontaktman

 

 

 Läkemedelsrobot22

Läkemedelsrobot
Beskrivning:
Med en läkemedelsrobot blir brukaren mera självständig, patientsäkerheten ökar och behovet av rutinmässiga läkemedels-relaterade besök minskar. Dosförpackat läkemedel placeras i roboten som sedan talar om för dig när det är dags att ta dina läkemedel.

Vänder sig till:
Dig med minnesproblematik som vill vara självständig och sköta medicineringen själv, men är i behov av stöd

Kriterier:
Inskriven i hemsjukvården och har läkemedel i dos-förpackning

Kostnad:
Ingen

Kontakt:
Verksamhetsutvecklare: Ingela Hedblom,  tel:  0278- 269 81 eller Malin Zetterström,  tel: 0278 - 257 79

 

 

Låsta medicinskåp

Nyckelfria medicinskåp
Beskrivning:
Medicinskåp som öppnas via mobiltelefon. Endast behörig personal kan öppna medicinskåpet, samtidigt registreras vem som öppnat och vilken tidpunkt. Detta ger en säker medicinhantering.

Vänder sig till:
Dig som bor i ordinärt boende och inte klarar medicineringen själv

Kriterier:
Inskriven i hemsjukvården

Kostnad:
Nej

Kontakt:
Ansvarig enhetschef, ansvarig sjuksköterska

 

 

 tena b

Tena Identifi
Beskrivning:
Det är ett system som under 72 timmar registrerar en individs urinläckage. Informationen omvandlas till en rapport som ger fördjupad kunskap om individuella läckagemönster och urinmängder.
Detta ger en bättre anpassning/användning av kontinensskydd

Vänder sig till:
Dig som har behov av inkontinenshjälpmedel

Kriterier:
Inskriven i hemsjukvården eller bor i särskilt boende

Kostnad:
Ingen

Kontakt:
Ansvarig sjuksköterska

 

 

semn

Sängsensor
Beskrivning:
En digital resurs som sköter viss tillsyn och därmed frigör tid för personalen att användas till mer kvalificerad omsorg
En liten dosa(sensor) som placeras i brukarens säng. Sensorn känner av puls, andning och aktivitet. Under dygnets alla timmar registreras tid i säng eller när brukaren lämnat sängen.
Sängsor är mycket enkel att använda och ger oss en tydlig bild över brukarens sömn och aktivitetsmönster, ex hur många timmar per dygn tillbringas i sängen?
Sover brukaren lugnt eller är hen orolig? Underlaget gör att vi kan anpassa omvårdnaden individuellt utifrån brukarens behov såsom bedömning /uppföljning av ex medicinering/medicinändringar,
anpassa tiden för besök från hemtjänst/nattpatrull .
Personalen kan via en app i mobilen se vilka brukare som ligger i sängen och därmed kan få sova ostört och istället fokusera på de brukare som oroliga och kanske lämnat sängen, och är i behov av hjälp och stöd.

Vänder sig till:
Dig som har svårt att uttrycka sig om sina sömnvanor, för att bättre kunna anpassa eventuella åtgärder

Kriterier:
Har hemtjänst eller bor i särskilt boende

Kostnad:
Ingen

Kontakt:
Ansvarig enhetschef eller kontaktman

 

 

 kam

Trygghetstelefon
Beskrivning:
Trygghetstelefon i bostaden ökar äldres möjlighet att bo kvar i relativ trygghet då det ger möjlighet att snabbt komma i kontakt med kommunens omvårdnadspersonal dygnet runt.
Trygghetstelefonen är avsedd att användas i brådskande situationer när andra sätt att erhålla hjälp ej är möjliga. Ersätter inte SOS 112.

Vänder sig till:
Dig i ordinärt boende som vill känna trygghet att påkalla hjälp om något oförutsett skulle hända dig

Kriterier:
Beviljad insats “Trygghetstelefon”

Kostnad:
Fast månadskostnad, installationskostnad samt kostnad i samband med utryckning

Kontakt:
Ansökan via e-tjänst Mina sidor: Ansökan trygghetstelefon

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

Ingela Hedblom
Verksamhetsutvecklare
Tel:  0278- 269 81

Malin Zetterström
Verksamhetsutvecklare
Tel: 0278 - 257 79

 

 

Kontaktperson

Socialtjänsten utreder kontaktpersoner till barn och unga 0-17 år som har behov av att träffa någon för att hitta på olika saker med. Då detta behov är stort söker Socialtjänsten därför efter personer som kan utföra ett kontaktpersonsuppdrag.

För att du ska få bli kontaktperson/fridskompis så måste du vara 18 år. Uppdraget kräver ingen särskild yrkeskompetens. Det är inte en anställning utan ett uppdrag där ett arvode och viss omkostnadsersättning utgår.

Som kontaktperson bidrar Du till att öka livsglädjen och ge ett större socialt nätverk för en person som är i behov av gemenskap. Det kan handla om att göra roliga saker som att gå på bio, ta en promenad, fika på stan, bada på badhuset eller laga middag, allt utifrån överenskommelse. Vi ”matchar” barnet/ungdomen och sökanden så att intressen stämmer överens.

Hur många träffar det är på en månad varierar beroende på vilket beslut man har. Arvodet varierar också beroende på beslut.

Om ni är intresserade av att göra en insats kan ni kontakta socialsekreterare vid mottagningsenheten barn och ungdom via telefon 0278-25190 för mer information.

 

flicka fiskar

Grooming innebär att en person i sexuellt syfte tar kontakt med dig som är under 15 år. Där personen vill att du ska visa dina bröst, ditt kön eller din rumpa. Eller du ska skicka nakenbilder på dig själv. Att du ska göra sexuella handlingar mot dig själv. Som personen kan se i sin webbkamera. Så får ingen göra. Det är grooming. Det är förbjudet. Brottsligt. Det är våld. Allt slags våld mot barn är brottsligt. Även om du gjort det personen vill så har du inte gjort något brottsligt. Men du kan ändå må dåligt av det. Vara rädd. Eller skämmas. Tycka att det är pinsamt. Tänka att du får skylla dig själv som gjort det. Personen kanske säger att hen ska berätta om vad du har gjort. Hotar dig. Eller säger att hen ska visa nakenbilderna för kompisar eller dina föräldrar. Det är fel.
Lyssna inte på vad personen säger. Den som gjort såhär mot dig har gjort fel. Det som personen har gjort är brottsligt. Även om det kan kännas svårt att berätta om det som hänt så är det bra att berätta för någon som du känner dig trygg med. Din mamma och pappa, ett syskon, polisen, kurator, skolsköterska, lärare eller en kompis förälder. Eller någon annan. Att uppleva våld eller bli utsatt för våld är en dålig hemlighet. Du får och ska alltid berätta om det för någon som du litar på. Även om det kan kännas jobbigt eller pinsamt gör det ändå. Det är viktigt.

Du ska vara försiktig med personer som du aldrig har träffat och bara känner via nätet. Vänta med att berätta saker som är privata. Skriv inte saker som är privata. Tala inte om vart du bor. Eller vilken skola du går i. Tala inte om ditt telefonnummer. Eller ditt personnummer. Bestäm ingen träff. Lär känna personen först. Så att du vet att det är en riktig kompis och inte en groomare.
Om personen säger att hens webbkamera är sönder så är det ett tecken på att du ska vara försiktig. Då kan du inte se om personen är vuxen eller ett barn. Även om personen skickar ett fotografi så kan det vara någon annan än den personen. En person som groomar vill att du skickar fotografier på dig själv. Eller vill att du ska ha din webbkamera på. Vill att du ska visa din kropp. Dina bröst, ditt kön eller rumpa. Säger att du ska göra saker med din kropp. Jobbiga saker. Personen vill att ni ska ha en ”hemlighet”. Som du inte får berätta för någon. Ingen får göra så mot dig. Ingen får tvinga dig göra så mot dig själv. Om någon gör såhär är det grooming. Det är förbjudet. Brottsligt.
För om du chattar med en person på nätet. Som säger att hen vill vara din kompis. Men som vill att du ska göra något som känns konstigt. Gör dig orolig. Hotar dig. Tvingar dig att göra saker. Säger att hen ska berätta om det för en annan kompis eller för din mamma och pappa. Saker som kanske inte ens har hänt. Något personen bara hittar på. Eller saker som har hänt. För att få dig göra något du inte vill. Då är det fel. Riktiga kompisar ska bry sig om dig. De ska inte skada eller göra dig illa. Då är det ingen kompis utan en dålig person som är dum. Som vill dig illa. En groomare.

En person som groomar luras. Personen vill att du ska lita på hen. Visar att hen bryr sig om dig. Säger att du är fin, söt eller andra saker som kan kännas bra. Låtsas lyssna på dig. Låtsas bry sig om dig. Vill veta dina viktigaste hemligheter. Även det som är privat. Berömmer dig. Kanske lockar dig att göra saker. Utnyttjar sedan vad du har sagt eller gjort för få dig att fortsätta. Så får ingen göra mot dig. Då är det grooming. Det är förbjudit. Brottsligt.
Det finns särskilda poliser som jobbar med att leta groomare. Om du blivit utsatt ska du spara chattar och meddelanden från den som groomat dig. Ta en skärmdump. En vuxen som du litar på kan också hjälpa dig. Släng inte bort chattar och meddelanden. Rensa ingenting i din dator, mobil eller i din surfplatta. Då kan polisen hitta igen vad som skrivits. Det är viktigt att polisen får bevis på vad som har hänt så att groomaren slutar. Du kanske har skickat nakenbilder, skrivit saker eller någonting annan som kan kännas jobbigt att visa? Lita på att polisen är van att se sånt. Att läsa sånt. Det är deras jobb. Det finns ingenting som du behöver vara rädd för. Du har inte gjort någonting som är fel. Det är den som groomat dig som har allt ansvar. Polisen vill och kan hjälpa dig. Det är vanligt att må dåligt om man blivit utsatt för grooming. Det finns flera som kan hjälpa dig. Du kan prata med din mamma och pappa. Skolkurator, mentor, ungdomsmottagning eller någon på socialtjänsten.

För dig som är vän med någon som blivit eller blir groomad. Bär inte hemligheten! Du både ska och får berätta om den för någon vuxen. Grooming är förbjudet, brottsligt, det är våld. Den som groomar ska genast sluta. Ingen kan bestämma att du inte får berätta. Inte ens din vän. Du bestämmer själv. Ansvaret är inte ditt att bära. Det är en dålig hemlighet. Myndigheter har ansvar för att hjälpa din vän, t ex så kan socialtjänst och polis göra det.

För dig som är vuxen
Grooming innebär att någon i sexuellt syfte tar kontakt med ett barn under 15 år. Groomare befinner sig där ditt barn är. På nätet. Ditt barn utsätts där det borde känna sig som allra tryggast, i sitt hem och i sitt eget rum. Bakom stängda dörrar. Utan att du vet om att det händer. Alla barn kan utsättas oavsett könstillhörighet. Vad du som förälder kan göra är att lära dig mer om barnens sociala plattformar. Hur fungerar de? Hur ser samspelet på plattformen ut? Fråga barnet om hur det är på nätet precis som du frågar hur det gått i skolan eller på träningen. Hur var det på nätet idag? Vilka träffade du där? Ta del av vilka plattformar barnet är på. Kolla upp, tillsammans med ditt barn, vilken profil barnet har på sina olika konton. Där ska inte finnas mobilnummer, skola, e-postadress, var barnet bor eller i vilken skola barnet går. En person som vill grooma ett barn kartlägger barnet, vilka kompisar barnet har och på så sätt vinner de barnets förtroende. Ett barn luras att tro att de chattar med någon som är kompis med någon annan som de känner. Berätta för ditt barn om grooming. Vad det är och hur det går till. Diskutera grooming med andra föräldrar. Skuldbelägg inte barnet. Det är aldrig barnets fel att ha blivit utsatt för grooming. Ansvaret ligger alltid hos den person som utsatt barnet.

Att ta ifrån barnet sin mobiltelefon, surfplatta eller dator löser ingenting och utgör inte ett skydd för ditt barn. Tillgång till sociala medier finns hos kompisar, i skolan, i biblioteket etcetera.
Lär istället ditt barn goda och sunda nätvanor, hur de kan skydda sig på nätet på precis på samma sätt som du berättar för ditt barn hur det ska skydda sig ute i samhället. Ingen behöver ha tillgång till sin surfplatta, mobil och dator dygnet runt. Inte ditt barn heller. Bestäm hur och när det är okej med skärmtid. Använd väckarklockan istället för mobilen för att komma upp i tid på morgonen.

 

Stiftelsen Aktiv skola har publicerat en informativ film om grooming ”Jag tror att jag är lite kär i dig” . Filmen är baserad på verkliga händelser. Du ser den här: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vill du veta mer om grooming
Dags att prata om
BRIS Brott mot barn
UMO om grooming
Surfa lugnt
Polisen -skydda dig mot grooming
Rädda barnen -så pratar du med ditt barn om grooming
Rädda barnen - Nätsmart handbok

 

Hitta hjälp – hit kan du vända dig
Socialtjänsten barn och unga
Socialtjänstens öppenvård
BIG -stödgrupper för barn
Ungdomsmottagningen
Polisen

ECPAT har en stödlinje för barn och unga: ECPAT
Hjälp och råd om sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL För dig under 18 år.

Telefon: 020-112 100 (Gratis-du behöver inte berätta vad du heter om du inte vill)
Öppet 9-16 måndag-fredag
Man kan även maila in frågor och funderingar

 

Alla människor har rätt till en våldsfri vardag. Att bli utsatt för grooming är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och den som groomar begår en brottslig och avskyvärd handling mot dig.
Så här behöver du inte ha det. Det finns hjälp att få. Vi vill hjälpa dig.


Kontaktuppgifter:
I en akut situation ring alltid 112
Sjukvårdsupplysningen 1177

Socialförvaltningens Individ och familjeomsorg – öppettider och kontakt
Måndag, tisdag, torsdag och fredag: 8.00-12.00 och 13.00-16.00
Onsdag: 8.00-12.00 och 13.00-14.30
För information kan du ringa receptionen på telefon 0278-251 90. Alla socialsekreterare nås också via kommunens växel 0278-250 00.

Telefontid reception:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag: 8.00-12.00 och 12.30-16.30
Onsdag:8.00-12.00 och 12.30-14.30
E-post adress är: social.forv@bollnas.se

Polisanmäl alltid det som väcker ditt barn eller din egen misstänksamhet om grooming.
Ring 114 14 eller maila till itbrott.desk.noa@polisen.se.
Anmäl också till den sajt/plattform där groomingen skedde.
Det är viktigt att anmälan sker så snart som möjligt. Det kan vara svårt för polisen att få tag i loggar och andra bevis om det har gått för lång tid.
Spara information som chattar och meddelanden som skärmdumpar eller på annat sätt. Spara även uppgifter om användarnamn och visningsnamn för både den som groomat ditt barn och ditt barns konton. Radera ingenting!

Underkategorier

Här hittar du blanketter och e-tjänster