Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Du ansöker om ekonomiskt bistånd genom att själv ta kontakt med försörjningsstödsenheten. Detta gör du genom att ringa telefonnummer: 0278-251 90. Det går också bra att maila: SocIFO-forsorjningsstod@bollnas.se. Du får då en tid hemskickad för ett möte med en socialsekreterare tillsammans med en ansökningsblankett som du ska fylla i. Det går också bra att göra ansökan via en e-tjänst: Ansökan om ekonomiskt bistånd


Ekonomiskt bistånd - återansökan

Nu finns en e-tjänst  för dig som redan har ett pågående ärende hos försörjningsstödsenheten. För att komma till e-tjänsten, klicka här: Återansökan

I avsnitten samtycke i ansökan fyller du i vilka kontakter som du godkänner/samtycker till att socialförvaltningen tar. Socialsekreteraren går igenom din ansökan  och övrig information som styrker att du har behov av ekonomiskt bistånd. Socialsekreteraren gör anteckningar om ditt ärende i din personakt. Anteckningarna har du rätt att läsa. Alla som söker ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd registreras i ett dataregister. Om du uppfyller kraven för ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd beviljas du pengar och annars får du ett skriftligt avslagsbeslut som du har rätt att överklaga.

 

Vad behöver jag ha med mig till besöket?

  • Legitimation
  • Hyreskontrakt och hyresavi som styrker boendekostnad. Om du äger egen fastighet kan din socialsekreterare lämna information om vilka papper du ska lämna in
  • Kopia på senaste deklarationen
  • Inkomstuppgifter exempelvis lön, sjukersättning, föräldrapenning, aktivitetsstöd, bostadsbidrag etc. för de senaste två månaderna
  • Handlingsplan och daganteckningar från arbetsförmedlingen om du är arbetslös
  • Läkarintyg om du är sjukskriven
  • Ekonomisk översikt/Engagemang ( det får du av bankman och det är en sammanställning av de konto/konton som finns)
  • Bankkontoutdrag för de två senaste månaderna från samtliga bankkonton. (Gäller även eventuella sparkonton, aktier och fonder från samtliga banker)
  • Vid ägande av aktier eller fonder skall aktuellt värdepapper bifogas
  • Har du inte möjlighet att själv skriva ut ekonomisk översikt och bankkontoutdrag så ta med dig bankdosa till besöket alternativt finns det en dator att låna på infocenter i stadshuset där du kan skriva ut dessa handlingar. Bankerna tar ut en avgift för denna tjänst.

Kan jag bli skyldig att betala tillbaka mitt ekonomiska bistånd?
Ja. Socialtjänsten kan kräva tillbaka pengar som har betalats ut om du har lämnat oriktiga uppgifter eller om du har fått en förskottsutbetalning från socialtjänsten i väntan på exempelvis pension, bostadsbidrag eller sjukersättning.

 

Vad händer om jag lämnar oriktiga uppgifter?
Alla uppgifter om olika inkomster måste vara riktiga. Att lämna felaktiga uppgifter är brottsligt och kan leda till polisanmälan enligt bidragsbrottslagen

 

Vad gör jag om min ansökan avslås?
Om du får ett avslag på din ansökan kan du överklaga ditt beslut inom tre veckor från det att du fick ditt avslagsbeslut. Din överklagan skickar du till försörjningsstödsenheten. Om din ansökan inte omprövas skickas din överklagan till Förvaltningsrätten för prövning. Du har rätt att få hjälp och information  av din socialsekreterare om hur du överklagar.

 

Se socialtjänstens film om hur du ansöker om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd:

 

Dela på Facebook

Ekonomiskt bistånd

Enhetschef
Berit Enberg-Stobby

Skicka e-post
0278-251 90

 

Här hittar du blanketter och e-tjänster