Miljö- och byggnämnden har genom samhällsbyggnadskontoret tillsyn över hygienverksamheter som exempelvis tatuerare, piercing, akupunktur, fotvård och solarier. Har du som privatperson klagomål på hygien, städning, luftkvalitet eller får problem efter ingreppet när du besökt en hygienverksamhet ska du i första hand vända dig till verksamheten. Om inte det hjälper kontaktar du samhällsbyggnadskontoret.

Tatuering och piercing
Det blir allt vanligare att människor piercar och tatuerar sig. Men båda dessa ingrepp innebär alltid en hälsorisk, eftersom kroppens eget skydd i form av hud eller slemhinnor punkteras. För att minimera hälsoriskerna behövs goda hygienrutiner.

Oönskade effekter av tatuering och piercing kan vara olika slags infektioner, allergier, skador i munhålan eller ärrbildningar. Den allvarligaste hälsorisken är att få någon typ av blodsmitta.

En god hygien är bästa sättet att minimera riskerna. Genom att tvätta och desinficera händerna får man bort både synlig smuts och mikroorganismer. Att rengöra, desinficera och sterilisera de arbetsverktyg man ska använda är också viktigt. Lokalerna bör vara utformade så att rengöring och desinfektion underlättas.

Solarium
På solarier kan man utsättas för skadlig strålning. Därför är det viktigt att verksamheten sker på ett för kunden betryggande sätt.

 

Kontaktpersoner:
Emy Thellenberg (telefontid 8.00-9.30)
Ulrica Brorén (telefontid 8.00-9.30)
Miranda Berg (telefontid 8.00-9.30)

Handläggare kontaktas via telefonväxel 0278-250 00 alternativt via e-post: miljo@bollnas.se