Bollnäs kommun står inför ett generationsbyte där vi inom de närmaste åren kommer att behöva rekrytera ett stort antal nya medarbetare. De områden där vi har störst behov är inom socialförvaltningen i form av omvårdnadspersonal, personal till boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar samt inom individ- och familjeomsorgen. Skolan och förskolan är ytterligare områden där vi kommer att ha stora behov av att rekrytera.

Det händer mycket spännande inom kommunen och bara under 2015 rekryterade vi ca 200 nya medarbetare.

Länkarna är klickbara och går till nästa nivå med information om respektive område.