Kartor finns i olika varianter - olika skalor, täckningsområden och detaljeringsgrader. Kommunen framställer några av dem och Lantmäteriet andra.

- Allmänna, heltäckande, småskaliga kartor (1:10 000 och mindre) framställs av Lantmäteriet. Exempelvis Fastighetskartan, Terrängkartan, Vägkartan och Kommunöversiktskartan.

- Storskaliga kartor (1:500 - 1:10 000) över begränsade områden framställs av kommunen. Exempelvis Primärkartan, Tätortskartan och cX-kartan.
 cX-Länskarta
En heltäckande adresskarta över Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun
En heltäckande adresskarta över Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun. Kartbasen är baserad på material från Lantmäteriet och kommunerna. Kommunal och turistisk information kommer successivt att byggas upp i kartan.

 

 Tätortskartor 1:10 000

Mer detaljerade kartor över kommunens tätorter. Kartorna innehåller bl a fastighetsgränser.
Arbrå tätort, Bollnäs tätort , Kilafors-Sibo, Lottefors, Orbaden-Vallsta, Segersta tätort, Rengsjö tätort
Vallsta Arbrå Lottefors Rengsjö Bollnäs Segersta Kilafors Kartbild över Bollnäs kommun

 Köpa kartor

  • Tätortskartan kan beställas på Samhällsbyggnadskontoret.
  • Kommunöversiktskartan 1:100 000 kan köpas på Helins bokhandel eller vid turistinformationen i Bollnäs.
  • Primärkartan kan beställas på Samhällsbyggnadskontoret tel 0278-25000vx
  • Specialkartor efter kundens önskemål kan beställas på Samhällsbyggnadskontoret tel 0278-25000vx