kartbild
 
Ska du plantera häck eller sätta upp staket? Köpa eller sälja huset? Behöver du eller ditt företag en karta?  Kontakta oss för hjälp.
 
 
Vår verksamhet omfattar:
 

Kommunens primärkarta och stomnät

Adress- och lägenhetsregister

Kommunens översiktskarta, tätortskartor och turistkartor

Grundkartor och fastighetsförteckningar

Nybyggnadskartor

Utstakning av byggnader

Förrättningsförberedelser åt Lantmäteriet

Gränsvisning inom primärkartan (tätort)

Kartproduktion på uppdrag