Lokala förordningar

 StorlekAntagen
Allmänna lokala ordningsföreskrifter   2010-05-31
Vatten  
Allmänna bestämmelser för användande av Bollnäs och Ovanåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 34 Kb 2014
Protokollsutdrag  2015-04-27 §96 - ABVA 105 Kb 2015-04-27
Hälsoskydd  
Hälsoskyddsföreskrifter 1024 Kb 2017-09-25
   
Avfall  
Avfallsplan - strategier och mål 547 Kb 2014-12-15
Avfallsplan - åtgärdsprogram 250 Kb 2014-12-15
Protokollsutdrag avfallsplan 2014-12-15 §366 109 Kb 2014-12-15
Renhållning  
Renhållningsordning med Sorteringsbilaga 92 Kb 2007-09-24
Protokollsutdrag renhållningsordning Kf §170-07 118 Kb 2007-09-24