Bollnäs Stadshus AB bildades av kommunfullmäktige 2009-10-26, § 254 och är kommunens koncernbolag (moderbolag) som i sin tur äger de övriga kommunala bolagen.

AB Bollnäs Bostäder och Bollnäs Energi AB är helägda bolag, BORAB och HelsingeVatten AB ägs tillsammans med Ovanåkers kommun.

Nedan finner du ägardirektiv, bolagsordning samt bolagstämmoprotokoll för Bollnäs Stadshus AB.

Bolagsordning Bollnäs Stadshus AB

Ägardirektiv Bollnäs Stadshus AB

Bolagstämmoprotokoll 2015-05-22

Bolagstämmoprotokoll 2014-05-22

Bolagstämmoprotokoll 2013-05-23

Bolagstämmoprotokoll 2012-05-31

Bolagstämmoprotokoll 2011-05-19

Bolagstämmoprotokoll 2010-10-28

Bolagstämmoprotokoll 2010-08-17

Bolagstämmoprotokoll 2010-05-27

 

 

 

Josefine Jonsson
kommunsekreterare

Skicka e-post
0278-253 45