Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

arkivtoppbild

 

Kommunstyrelsen är enligt Arkivlagens 8§ arkivmyndighet och kommunarkivet förvaltar detta uppdrag genom tillsyn av nämndernas arkivbildning och samt mottagandet av upphörda myndigheters arkiv. Kommunarkivets arbete styrs av Arkivlagen samt det arkivreglemente som kommunfullmäktige antagit enligt 16§ i Arkivlagen.

pdfArkivreglemente398.00 KB

I Bollnäs kommunarkiv förvaras historiska handlingar från kommunens verksamhet. Här ingår även arkiv från tidigare kommuner såsom Undersvik, Arbrå, Rengsjö, Segersta och Hanebo. Utöver myndigheternas handlingar finns en historisk bildsamling samt ett antal arkivdonationer från privatpersoner och föreningar. Återsökning av arkivmaterial styrs av Arkivlagens 6§ där de kommunala myndigheterna uppmanas upprätta en arkivbeskrivning samt en systematisk arkivförteckning. Arkivförteckningen blir en ingång för medborgaren att få ta del av de allmänna handlingar som förvaras i kommunarkiven.

Söker du information om arkivets handlingar eller vill besöka Bollnäs kommunarkiv är du välkommen att kontakta oss:

Vill du besöka Bollnäs kommunarkiv vill vi att du kontaktar oss och bokar tid via e-post.
Söker du information om arkivets handlingar är du välkommen med din förfrågan till: kommunarkivet@bollnas.se 

Vi har begränsade resurser och hanterar förfrågningarna i turordning.